Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling ved EWKMP, Fredericia.


Næstkommanderende deling ved Electronic Warfare Kompagniet, Fredericia

Ønsker du at arbejde selvstændigt med vekslende opgaver i en dagligdag hvor faglighed og sammenhold er i FOKUS?
Om os
Electronic Warfare Kompagniets opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elementer.

Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende i en af Electronic Warfare Kompagniets deling, og er sammen med delingsføreren, ansvarlig for indsættelsen af indhentningskapaciteterne.

Du varetager delingens logistiske tjeneste og bistår delingsførerens forvaltning af det beholdningsansvar han er pålagt.

Du styrer delingens vedligeholdelsestjeneste og løser problemerne inden de udvikler sig. Du understøtter delingsføreren i nedbrydningen af foresattes befaling, således underlagte grupper både teknisk og taktisk sættes i stand til at løse pålagte opgave på den bedst mulige måde.

Delingens indhentning bearbejdes normalt af andre, men du kan bistå med analyser og vurderinger kvalitativt såvel som kvantitativt, hvorfor stillingen både kan udfordre analytisk såvel som teknisk.
Som næstkommanderende fungerer du som stedfortræder for delingsføreren.

Du kan virke som faglærer inden for Electronic Warfare Kompagniet område, gerne med fokus på de Electronic Warfare Kompagniet tekniske områder.

Du virker som instruktør inden for EWKMP område, der både kan dække de meget teknisk tunge, de taktiske tunge såvel som de almene fag.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du kan tilsikre en høj faglighed i din opgaveløsning og trives i en omskiftelig hverdag.

Du er handlekraftig og brænder for tjenesten, og ønsker at udvikle dine undergivne soldater i en positiv retning.

Du udøver god mandskabspleje, og støtter dine yngre kollegaer i deres virke som gruppefører.

Du trives med opgaver, der både udfordrer dig teknisk og taktisk.

Erfaring fra lignende stillinger, som næstkommanderende i en anden deling eller erfaring som gruppefører fra en Electronic Warfare deling er at foretrække, men ikke et krav.

Der skal for nuværende forventes en årlig rejseaktivitet på 6-8 uger til øvelser, skydeperioder mm.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Fredericia.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmanden på telefon 50 89 76 74 eller på mail EFR-1B-201A@FIIN.DK
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-MES@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 26. juni 2022 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Batal-jonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.06.2022

Indrykningsdato

19.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent