Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Revisorer eller specialister inden for risikostyring og intern kontrol


Revisorer eller specialister inden for risikostyring og intern kontrol

Forsvarets koncernledelse har placeret en række nye opgaver omkring styrkelse af koncernens samlede kontrolmiljø i Hjørring. Vi er derfor på en spændende udviklingsrejse med opbygning af forretningsområder inden for kontrol og risikostyring, og hvor fokus er på kvalitet og udvikling.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) i Hjørring har som strategisk mål at være den regnskabsfaglige rollemodel i Staten. For at indfri dette mål, har vi brug for dig, som har ekspertise inden for fx intern revision, regnskab, kontrol og controlling, og som har lyst til at være en del af en arbejdsplads med fleksible rammer og plads til at tænke stort, så vi i fællesskab når vores mål.
Om os
Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen. Vi leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, som til stadighed tilpasses efter omgivelsernes krav. Vi lægger vægt på den tværorganisatoriske videndeling, proces- og helhedsforståelse samt en løbende implementering af automatiserede løsninger.

Vi tror på, at gode kollegaer behandler hinanden med respekt, forståelse og har en god omgangstone. Du vil opleve at blive set og lyttet til – både fagligt og socialt. Vi viser interesse for hinandens arbejdsområder, deler viden, hjælper kolleger og er opmærksomme på andres velbefindende.

Vi tilbyder betalt frokostpause, kantine- og frugtordning, fleksibel arbejdstid og mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idrætsforening og sociale arrangementer.
Om stillingen
Vi søger kolleger på AC-niveau, herunder både fuldmægtige/specialkonsulenter og chefkonsulenter. Alt efter dit fagspeciale og interesseområde søger vi:

Revisorer, controllere el. tilsvarende til at udføre varierende opgaver.
• Der er mulighed for opgaver inden for alt fra controlling, regnskab og afrapportering til moms og rådgivningsydelser.

Personer med interesse for opsætning af interne kontrolsystemer og opfølgning herpå.
• Herunder risikovurdering af processer, opsætning af interne kontroller, analyse og rapportering – i tæt samarbejde med Forsvarets styrelser og andre interessenter.

Fagpersoner med interesse for og erfaring med intern compliance og risikostyring.
• Supportere og rådgive Forsvaret omkring kontrolmiljø herunder undervise i standarder, retningslinjer og hjælpeværktøjer, og på sigt foretage review af compliance.

Stillingerne rummer gode fremtidige karrieremuligheder, da Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er en alsidig arbejdsplads og del af en stor koncern.
Om dig
Vær med på rejsen og sæt dit præg på vores fælles strategiske mål.

Vi forestiller os, at du er nysgerrig på at være med på vores fælles rejse, og at du trives i et til tider travlt miljø. Det er væsentligt for jobbets udførelse, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner, da opgaverne skal løses i tæt samarbejde med både nuværende og kommende kollegaer – samt med sparring og rådgivning fra øvrige styrelser.

Din uddannelsesretning kan være mangeartet, det vigtigste er, at du har den rette indstilling og lyst til at bringe din faglighed i spil samt sætte dit præg på vores fælles strategiske mål om at være den regnskabsfaglige rollemodel i Staten.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Som akademiker vil du blive ansat som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Lars Toft på telefon: 72 81 07 70 eller mail: FRS-CHKAFD@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2022, men vi forventer at afholde samtaler løbende, så send os gerne din ansøgning allerede i dag. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.
Fristen er nu forlænget 2 uger frem til ny frist 29. juni 2022.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser under Forsvarsministeriet. Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 230 medarbejdere, primært med civil baggrund. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, regnskabsaflæggelse og til styrkelse af koncernenes samlede kontrolmiljø. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi arbejder fokuseret med risikovurderinger og kontrolmiljø, og vi er rådgivende på disse områder over for vores kunder. Vores primære kunder er øvrige styrelser og myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Vi ser det som en af vores største opgaver at støtte vores kunder, så alle inden for Forsvarsministeriet område kommer i mål med et styrket økonomisk kontrolmiljø.

Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen. Vi leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, som til stadighed tilpasses efter omgivelsernes krav. Vi lægger vægt på den tværorganisatoriske videndeling, proces- og helhedsforståelse samt en løbende implementering af automatiserede løsninger.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk og om Regnskabsstyrelsen på www.regnskabsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.06.2022

Indrykningsdato

18.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent