Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderende til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand


Næstkommanderende til Program- og Driftsafdelingen ved Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand

Har du lyst til at arbejde med udvikling af den interne styring i en kommando bestående af stærke sundhedsfaglige specialister? Er du helhedsorienteret og evner at sætte overordnede direktiver og politikker i en forretningsnær kontekst?
Så har vi det helt rigtige job til dig!
Om os
Program og Driftsafdelingen er en del af Produktionsdivisionen, der indgår i staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Afdelingen består af 10 medarbejdere på forskellige funktionsniveauer.

Program- og Driftsafdelingen varetager en række opgaver inden for myndighedsstyring, der bl.a. omfatter ressource- og produktionsstyring af vores underlagte enheder. Styring sker gennem udgivelse af handlingsprogram/årsbefaling, intern ledelsesinformation og fastlæggelse af produktionsmål.

Afdelingen varetager derudover en række områder inden for IT og GDPR, herunder bl.a. forretningsansvarlig for sundheds-IT for hele koncernen. Afdelingen står også for den tværgående uddannelseskoordination af Forsvarets Sanitetskommandos kursusvirksomhed, den overordnede sikkerhedstjeneste for hele Forsvarets Sanitetskommando, samt understøttelse af den interne logistik for en kommando på styringsniveau II.

Afdelingen er kendetegnet ved en fri og uformel tone, og der er gode muligheder for, at du kan planlægge din dag i forhold til work-life balance, der passer til dig.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du stedfortræder for afdelingschefen. Du vil i den forbindelse have en væsentlig andel i løsning af de ad hoc opgaver og større projekter, som afdelingen deltager i eller er ansvarlig for. Som eksempel på sådanne projekter kan nævnes fremskudte infirmeriydelser og Forsvarets nye ledelsesinformation.

Du er ansvarlig sagsbehandler for Forsvarets Sanitetskommando ressourcestyring generelt, hvilket bl.a. inkluderer udarbejdelse af produktionsmål og ledelsesinformation for Forsvarets Sanitetskommando. Opgaven løses i tæt samarbejde med afdelingschefen, ligesom der er direkte koordination med divisions- og stabschefen.

Slutteligt støtter du logistikelementet i deres daglige sagsbehandling, hvilket indebærer, at du skaber et link mellem udvikling og behov inden for materiel i Forsvarets Sanitetskommando og ibrugtagning og drift af samme materiel. Logistikelementet er selvkørende, men du har helhedsforståelsen og indsigten i logistikområdet, der gør, at Forsvarets Sanitetskommando kan øge kvaliteten inden for logistik og materielforvaltning.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant, og du har mod på tage næste skridt for at arbejde i en stab på NIV II.
Det er en klar fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste på NIV III.
Hvis du har erfaring fra logistiktjeneste eller haft berøring med økonomi i Forsvaret er det blot yderligere et plus i bogen.

Vi søger en selvstændig og engageret kollega, der har forståelse for den helhed som Forsvarets Sanitetskommando indgår i. Du skal være god til at planlægge og styre processer, da din opgave inden for det styringsmæssige sker i koordination med sundhedsfaglige specialister. Du skal derfor evne at arbejde på tværs af niveauer og faggrænser.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling, så vi i fællesskab kan skabe de bedste vilkår for at du bliver en succes i stillingen. Der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen og evt. til næste niveau efter nogle år.
Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret.
Der er flere myndigheder repræsenteret i Sødalsparken, hvorfor det vil være muligt at skabe et udviklingsforløb i forskellige stillinger i Aarhus-området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Aarhus, Sødalsparken.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef orlogskaptajn Morten Bitsch Madsen på telefon 7281 8260, mobil 5185 0906 eller mail fsk-p-chpda@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2022. Samtaler afholdes løbende. Stillingen er ledig 1. juni 2022 og ønskes besat snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du må gerne vedhæfte seneste FOKUS eller andre relevante bilag, men dette er ikke et krav.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent