Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Bevogtningsassistent til Bevogtningselementet i Aarhus Garnison


Bevogtningsassistent til Bevogtningselementet i Aarhus Garnison

Ønsker du er spændende og alsidigt job i et dynamisk miljø?
Kan du træde i karakter i et vagtmiljø, hvor dedikerede kollegaer med et højt ambitionsniveau stiller et ubetinget krav om holdninger og professionalisme?
Hvis ja, så kan du være den kommende bevogtningsassistent ved bevogtningselementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus Garnison.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.
Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Bevogtningselementet er placeret geografisk i Sødalsparken, Brabrand, og er organisatorisk underlagt Forsvarets Sanitetskommandos Garnisonsstøtteelement.
Vi varetager tilsyn og bevogtning af de militære etablissementer, der er placeret i Aarhus Garnisons område. Herudover udfører vi patruljekørsel, adgangskontrol, alarmrespons i forbindelse med tilsyn og bevogtning, samt støtter Garnisonskommandant Aarhus med bevogtningsmæssige opgaver.
Om stillingen
Stillingen bestrides som Bevogtningsassistent ved Bevogtningselementet under Garnisonsstøtteelementet i Staben ved Forsvarets Sanitetskommando.
Stillingen omfatter primært vagttjeneste. Herunder monitering af alarmcentral, udførelse af operative og bevogtningsmæssig opgaver som adgangskontrol, patruljekørsel, deltagelse i kurerkørsel, alarmrespons m.m.
Om dig
Du skal have gennemført værnepligt eller konstabeluddannelsen, og har gerne erfaring fra tidligere bevogtnings- eller vagttjeneste, herunder evt. bevogtningsuddannelse. Du skal desuden have gode dansk kundskaber såvel skriftligt som mundtligt og gode IT kundskaber samt have kørekort til kategori B.

Du skal være ansvarsbevidst, kunne arbejde selvstændigt samt kunne bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag. Du skal være fleksibel, serviceorienteret og god til at samarbejde. Da tjeneste ved bevogtning kan være hektisk, kræves det endvidere, at du er handlekraftig, konsekvent og har god fysik.

Det skal påregnes, at evt. manglende kompetencer og kurser forventes gennemført snarest muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssig vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.
Er du fra Hæren er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Søværnet/Flyvevåbnet er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du vil få fast tjenestested i Aarhus.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder af bevogtningselementet; Lars Bjørn Spliid på telefon: 72 81 82 30.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller mail FPS-SHA@MIL.DK.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.06.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent