Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Quality Auditor til Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg


Quality Auditor til Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg

Vil du være med til at drive og udvikle kvalitetsarbejdet på en af Danmarks mest spændende arbejdspladser?

Vi søger en ny medarbejder med erfaring inden for audit og kontrolvirke til at indgå i et lille Quality Management team indenfor Aviation Safety sektionen ved Flyvevåbnets Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Stillingen er placeret i Quality Management (QM) elementet som hører under Aviation Safety (AS) sektionen.

QM elementets hovedopgave er at tilsikre at ATW overholder gældende love, bestemmelser og standarder. Tilmed skal QM elementet understøtte læring og kontinuerlige forbedringer i hele organisationen.

På nuværende tidspunkt er der syv medarbejdere ansat i Aviation Safety sektionen, hvoraf to hører til QM elementet.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks mest spændende arbejdspladser med gode kompetente kolleger og med rig mulighed for autonomi i opgaveløsningen, faglig udvikling samt en afvekslende hverdag.

Vi lægger vægt på at facilitere din faglige udvikling og hjælpe dig med at udleve dine ambitioner. Såfremt du ikke i forvejen har alle de fornødne kvalifikationer, laver vi en uddannelsesplan til dig, så du får de bedste mulige forudsætninger for at excellere i stillingen.

Du vil blive en af nøglespillerne inden for kvalitetsområdet, være med til at føre ATW kvalitetspolitik ud i livet igennem auditvirke, planlægning og gennemførsel af uddannelsesaktiviteter, monitorering af performance, mentoring og coaching, videreudvikling af kvalitets- og flyvesikkerhedsorganisationen samt bidrage til at ATW forbliver en lærende organisation.

Du vil skulle:
- Planlægge og gennemføre system- og procesaudits ved Air Transport Wings enheder jf. ATW auditprogram.

- Udgøre Aviation Safetys ekspert på moniterings- samt data- og performanceanalyse området.

- Oprette og følge op på afvigelser, forbedringer samt øvrige sagstyper.

- Deltage i interne og eksterne Flyvesikkerheds- og kvalitetsledelsesseminarer.

- Vedligeholde og deltage i videreudvikling af ATW kvalitetsledelsessystem herunder ATW afvigelsesdatabase.

- Bidrage til at sikre at Air Transport Wing lever op til alle gældende krav samt både militære- og i relevant omfang civile luftfartsstandarder.

- Være mentor på kvalitetsområdet og støtte ATW enheder i forbindelse med optimeringstiltag der har til formål at øge kvalitet, sikkerhed, operativ og vedligeholdelsesmæssig effektivitet mv.

Som del af Quality Management teamet refererer du til Chief Quality i et fladt hierarki med en rummelig arbejdskultur.

I stillingen som Quality Auditor kommer du til at have en grænseflade til alle øvrige enheder ved ATW og på Flyvestation Aalborg.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med udviklingspotentiale. Hvad der er vigtigst, er at din personlighed matcher stillingens krav samt ATW organisationskultur. Du skal have kørekort, minimum til kategori B.

Vi forventer således at du er selvstændig, analytisk og metodisk i din tilgang til opgaveløsningen og at du som person er servicemindet, professionel, samarbejdsorienteret og coachende i din omgang med dine kolleger og medmennesker.

Det er også en fordel hvis du har erfaring med instruktørvirke, kursusplanlægning og udfærdigelse af e-learningkurser.

Noget af arbejdet foregår på engelsk og du skal derfor kunne kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i både skrift og tale. Du skal være en god kommunikator og være i stand til at formidle din specialviden i klart forståeligt sprog.

For at opnå succes i stillingen vil du komme til at trække på din tidligere erfaring med kvalitetsrelateret arbejde, så som audit- og kontrolvirksomhed, performance monitorering, business intelligence og dataanalyse.

Du har forventeligt mindst 3 års erfaring inden for et eller flere af disse arbejdsområder. Det er mindre vigtigt om du har opbygget din erfaring ude i det civile eller i Forsvaret. Det er dog en fordel hvis du har erfaring fra Flyvevåbnet eller alternativt fra civil flyvedligeholdelse eller lufthavnsdrift.

Ligeledes er det en stor fordel hvis du har erfaring med Quality Management Systems samt understøttende IT-platforme og -værktøjer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Gudmundur S. Gudbergsson på telefon 728 46902 eller mail ATW-AS-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 31. juli 2022. Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent