Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler i Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling (genopslag)


Sagsbehandler i Faggruppe Kamp ved 2. Kapacitetsafdeling

Vil du være med til at anskaffe våben, udrustning og materiel til soldater på tværs af værnene?
Om os
Faggruppe Kamp består af et antal teams, hvor der er behov for at systemintegrere mellem og støtte de to teams, der arbejder med enkeltmandsudrustning og våben.
Vores omgangstone er professionel, fri og kammeratlig, og der er et sundt miljø med mulighed for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.
Om stillingen
Som medarbejder i Faggruppe Kamp kommer du til at arbejde sammen med professionelle og engagerede sagsbehandlere. Der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandlerne, fordi vi har overlap mellem de forskellige fag- og sagsområder i faggruppen.

Vi vil tage udgangspunkt i dine kompetencer, og se hvordan du kan tage del i vores samlede fagansvar. Dit fagområde er principielt soldaten – soldaten set som et system. Men umiddelbart håber vi, at du kan varetage ansvaret for systemintegration, hvor der er overlap og interaktion mellem flere fagområder samt løfte enkeltsager, når belastningen overmatcher de øvrige sagsbehandleres kapacitet. Endelig vil du som sagsbehandler også skulle arbejde med uddannelsesbeskrivelser, læringsplaner og manual- eller reglementsskrivning, som det normalt kræves, inden nye våben, udrustning og materiel kan tages i brug. Du skal i praksis også fungere som faggruppens næstkommanderende.
Vi varetager fagansvar for hele Hæren – i flere tilfælde hele Forsvaret – og derfor vil der være jævnlig dialog med bataljonerne, brigaderne, Tjenestegrensinspektøren, Hærkommandoen, Specialoperationskommandoen samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi kan tilbyde gode muligheder for sidemandsoplæring, blandt andet gennem tæt samarbejde med faggruppechefen og erfarne sagsbehandlere. Endvidere vægtes kompetenceudvikling højt i 2. Kapacitetsafdeling. Tjenesterejser og merarbejde vil forekomme, men du vil have stor indflydelse på din egen arbejdstid, og dermed også hvornår optjent merarbejde afspadseres. Det vil i perioder vil være muligt at arbejde hjemmefra eller fra anden garnison.
Om dig
Du er kaptajn, premierløjtnant eller senior-/chefsergent i Forsvaret. Hvis du er premierløjtnant skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale, der er rettet mod udnævnelses til kaptajn inden for en overskuelig tidshorisont. Indtil da besættes stilling som funktion i højere stilling.

Vi regner med, at du interesserer dig for og har nogen viden om og erfaring med soldatens håndvåben, udrustning og materiel. Du kan formulere dig på skrift, men du behøver ikke at være en erfaren sagsbehandler; har du viljen til at lære, så har vi evnen til at udvikle dine kvalifikationer og kompetencer.

Jobbet peger på en, person, der sætter en ære i sin faglighed, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af fleksibilitet og selvstændighed. Og hvis du tilmed er nysgerrig og har lyst til at lære, vil du matche godt med dine nye kolleger og faggruppens udviklingsfokus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Faggruppe Kamp, major Steen Lykke Laursen på telefon 20 20 21 17 eller via e-mail: DAR-2A-S72A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.06.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent