Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

HR-konsulenter med flair for rekruttering og administration


HR-konsulenter med flair for rekruttering og administration

Får du energi af at gennemføre succesfulde rekrutteringer? Besidder du et stærkt administrativt gen og har du lyst til at arbejde med alle aspekter af rekrutteringsprocessen?
Så søger vi flere nye kolleger!
Om os
Du bliver en del af Center for Rekruttering og Karriere, der er en afdeling under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Det er vores primære opgave at støtte og rådgive Forsvarets chefer om regler og retningslinjer i forbindelse med bl.a. rekruttering og øvrige personaleforhold.

Vores hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone, og vi har en kultur, hvor vi vægter faglighed, arbejdsklima, samarbejde og sparring hvilket bl.a. sker via vores morgenmøder og ugentlige teammøder.

”Vi er gode til at hjælpe og videndele med hinanden, og vi sørger for, at vi også har det sjovt, når vi er her. Jeg oplever, at vi har et godt arbejdsmiljø og en rigtig fornuftig worklife-balance” fortæller Anders, en af dine kommende kollegaer.

Du bliver en del af et dygtigt team, hvor humøret er højt, og hvor vi drager omsorg for hinanden. Desuden har vi betalt frokost, samt en god frugtordning og et motionsrum, som du frit kan benytte dig af. Vi har fleksible arbejdstider og gode muligheder for hjemmearbejde.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for dine egne rekrutteringer fra A til Z. Din primære opgave er at rådgive og vejlede cheferne i alle ansættelsens faser, hvilket vil sige, at du varetager dialogen med den ansættende chef for at sikre det allerbedste kandidatfelt.

Dine opgaver bliver bl.a. at:
- Udarbejde stillingsopslag i samarbejde med ansættende chef.
- Identificere og vurdere kandidater.
- Vejlede og rådgive om regler og retningslinjer ved ansættelse.
- Klæde ansættende chef på til gennemførelse af samtaler.

Du vil således få ansvar for den komplette HR-sagsbehandling i f.m. ansættelser. Herunder udarbejdelse og fremsendelse af ansættelseskontrakter.

Herudover, arbejder du med HR forvaltning og sagsbehandling af personalerelaterede sager. Afhængig af dine kompetencer bliver du ansvarlig for eller tilknyttet større rekrutteringsprojekter.

Selv om arbejdsmængden til tider kan være intens og tiden knap, så får du stor fleksibilitet til at kunne tilrettelægge din arbejdsdag, og vi sørger for, at du selvfølgelig bliver godt rustet til at varetage funktionen gennem en mentorordning ved ansættelsens start. Efter gennemført oplæringsforløb, vil der være mulighed for hjemmearbejdsdage.

”Som ny medarbejder er jeg dybt taknemmelig for hvor godt der er blevet taget imod mig. Jeg har sjældent følt mig så godt tilpas, blandt så mange nye mennesker, så hurtigt som jeg gør det i Forsvaret. Jeg er omgivet af kompetente kollegaer som fagligt motiverer mig og som ved siden af det, efterlader mig med en følelse af, at de rent faktisk interesserer sig for mig som menneske,” fortæller en af teamets nye medarbejdere.

Vi tilbyder dig en spændende stilling, med ansvar for egne rekrutteringer, hvor du kan være med til at gøre en forskel i kraft af de medarbejdere, du er med til at ansætte til Forsvaret.
Om dig
Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende. Du kan f.eks. have en professionsbachelor i offentlig administration, en kontoruddannelse eller en relevant akademisk uddannelse.

Du kan også være officer (kaptajn, kaptajnløjtnant eller sektionsleder), og har fra dit virke erfaring med analytisk arbejde og stabsprocesser.

Vi ser gerne, at du har erfaring indenfor HR-området, evt. fra en lignende stilling og gerne fra det offentlige, hvor du har kendskab til ansættelses- og overenskomstmæssige forhold (fx HK og/eller AC), men det er ikke et krav.

I rollen som HR-konsulent er du løsningsorienteret, imødekommende og har evnen til at kommunikere klart og tydeligt. Du arbejder selvstændigt og træffer de rigtige beslutninger inden for teamets ansvarsområde.

Der stilles høje krav til din professionalisme, opmærksomhed på samarbejde og at skabe gode relationer. Stillingen indeholder også rutineprægede administrative arbejdsprocesser, der kræver at du er ihærdig, systematisk og struktureret.

"Du får et stort ansvar som HR-konsulent med ansvar for dine egne rekrutteringer, samtidig med at du løser de daglige HR-driftsopgaver på lige fod med dine kolleger,” fortæller sektionschef Claus, der står klar til at tage godt imod dig.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

For militære:
Er du officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere, kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Lars Ole Køppen på tlf. 72 81 96 84.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen på tlf. 72 81 91 66.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler senest i uge 23 eller 24.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
Se gerne mere om os på www.forpers.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent