Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler, Movement Coordination Centre Europe, Eindhoven.


Sagsbehandler, Movement Coordination Centre Europe, Eindhoven.

Er du befalingsmand med en bred operativ erfaring og solid stabserfaring, så er der nu en spændende LOG stilling ledig som sagsbehandler ved lufttransportcelle i Movement Coordination Centre Europe.
Om os
Movement Coordination Centre Europe (MCCE) er en multilateral organisation med 28 lande, der har til formål at koordinere brugen af medlemslandenes strategiske luft-, sø- og landtransport- og lufttankningskapaciteter med henblik på optimal udnyttelse af disse. Endvidere koordinerer Movement Coordination Centre Europe anmodninger om strategisk transportstøtte fra EU, NATO, FN og tredjepartslande.

MCCE er opdelt i fem celler, Air Transport, Air-to-Air Refueling, Sea Transport, Inland Surface Transport samt Plans and Policy.

MCCE er organiseret med 35 stillinger og 6 ved SALCC – heraf er 3 stillinger delt mellem SALCC og MCCE Air Transport (AT) Cell, som pt. er besat med personel fra 14 forskellige lande. Alle medlemslande kan byde ind på stillingerne.
Om stillingen
Som sagsbehandler i AT-cellen vil du være Danmarks indgangsvinkel til lufttransportområdet. Stillingen indebærer arbejde med alle aktiviteter, der vedrører lufttransportoperationer under MCCE Operationssektion. Du optimerer brugen af transportfly hos medlemslandene ved at matche behov og ledig kapacitet.

Generelle opgaver i stillingen:
Du modtager og analyserer behov for lufttransport af både passagerer og gods, men også specialiserede behov som f.eks. SAR og VIP flyvninger, faldskærmstræning og måltræning for jagerfly.

Du modtager, indhenter og analyserer medlemslandenes kapacitet inden for lufttransportfly, herunder også hvad der er tilgængeligt på det civile marked.

Du indgår som specialist i forhold til Farligt gods, IATA eller på anden måde er specialist i forhold til logistik.

Du identificerer effektive løsninger og kommunikerer disse.

Du analyserer mulige problemer og vedligeholder en sund balance vedrørende serviceydelser, der gives imellem medlemslandene.

Du moniterer samarbejdet imellem medlemslandene og medvirker til dialog mellem disse, efter du har etableret en løsning for de involverede.

Du støtter medlemslandene med din dybdegående viden om nationale transportprocedurer hos de enkelte medlemslande.

Du står for ATARES-afregning af transportstøtte i ANAIS samt holder øje med medlemmernes ATARES balance.

Du kan forvente op til 25 rejsedage årligt. Dette er primært møder med nationale transportcentre hos US Air Force, Europa og GBR, NATO HQ, NATO JFC, EDA og NATO School.

Foruden dette skal du gennem dit virke og som Danmarks repræsentant, vedligeholde et godt dansk omdømme hos de internationale partnere, herunder fastholde det danske Forsvars ry som en pålidelig og effektiv samarbejdspartner i MCCE regi. Ligeledes skal du i samarbejde med JMTO og National Air Operations Centre i Karup koordinere effektive lufttransportløsninger for og ved brug af Forsvarets kapaciteter. Endvidere skal du identificere udfordringer for Forsvarets brug af internationale partneres kapaciteter.
Om dig
Du er seniorsergent eller chefsergent med et godt kendskab til og erfaring med lufttransportoperationer i Forsvaret.

Du bør have gode diplomatiske egenskaber og en stærk positiv argumentation i forbindelse med din sagsbehandling og daglige virke. Du skal være analytisk tænkende med en konstruktiv tilgang til udfordringer. Du skal være i stand til at opbygge og vedligeholde et professionelt netværk.

Du skal være i stand til at udtrykke dig tydeligt på engelsk i både tale og skrift. Ikke mindre end 3.3.3.3 (Ref. FKOBST 180-5)

Det er ønskeligt, at du har gennemført nedennævnt kurser før start ved MCCE:
• NATO Movement Course (M 4-14) eller lignende;
• NATO LOGFAS-Fundamental Course;
• NATO EVE User Course;

Du skal kunne godkendes til NATO SECRET.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra international stab (NATO eller UN).

Det er en fordel, hvis du er IATA Farlig Gods certificeret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre til fire år. Er du interesseret i en kortere periode så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Stillingen besættes fra 1. august 2022 eller efter aftale.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-2-3-2 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

De enkelte Q’er vil blive fornyet løbende under udstationeringen.

Ansøgningsfrist: 25. maj 2022.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chef JMTO OB Jacob Barfoed (COB) på mail JMTO-CH@mil.dk eller på telefon 728 40701. eller MJ Nikolaj Krigslund, JMTO-SALC01@mil.ck eller på telefon +31 6208 53449
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5575.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION

Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

11.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent