Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Korporal og kompagnihjælper til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde


Korporal og kompagnihjælper til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

Har du flair for, at holde mange bolde i luften og være bindeleddet imellem kompagniets soldater, Livgardens Administrative Element og ikke mindst indgå i kompagniets kommandostation under feltforhold? Så er denne stilling til dig.
Om os
5 Stabskompagni (STKMP) er i garnison organiseret med en stabsdeling, der opstiller bataljonens føringsinstallationer, en finskyttesektion, en bjærgningssektion og en kommandodeling. I kommandodelingen indgår en vedligeholdelsessektion, en forsyningssektion og en kommandosektion.

Kompagnihjælperen indgår sammen med kørerne for KC og NK/KMP i kommandosektionen, som ledes/føres af hhv. af kompagnibefalingsmanden (KMPBM) og den taktiske kommunikationsbefalingsmand (TAKBM).

STKMP skal sammen med resten af I Livgardebataljon, indgå i et NATO beredskab i 2023, hvorfor du skal forvente en del øvelsesaktiviteter i løbet af 2022.

STKMP vil under feltforhold, få tilgang af enheder fra de fleste tjenestegrene i Hæren for, at kunne understøtte bataljonens kamp under fuldspektrum operationer.

De tilgående enheder indgår på lige fod med kompagniets garnisonsenheder. Det samlede STKMP vil bestå af: En opklaringsdeling (III/GHR), en tungmorterdeling (1 AA), CIS detachement (1 FØSTBTN/FSR), en sanitetsdeling og en forsynings-/transportdeling (begge 1 LOGBTN/TRR).

STKMP er for soldater, der med stor frihed under ansvar, løser højt specialiserede opgaver, og er servicemindede med fokus på høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt og med plads til at prøve nye ting.

Kompagniet forventes at blive udsendt til Kosovo i første halvår 2024, men kan i rammen af NRI 2023 og SRS generelt blive udsendt med meget kort varsel, herunder er 6 måneder i Baltikum i ultimo 2022 en mulighed. Du skal derfor have gjort op med dig selv, at en stilling i SRS, kan byde på udforudsete og ofte med kort varsel, lange perioder væk hjemmefra. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til familie og din civile tilværelse, da dette også vægtes højt, således at soldaten kan pleje sit bagland i de perioder, hvor vi ikke er indsat.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Fra stillingen udøves i dagligdagen støtte for kompagniledelsen samt varetagelse af kontakten til bataljonens administrationssektion (S1) og Livgardens administrative element.
Dette er når du ikke indgå i uddannelse i krigsfunktionen som vognkommandør på STKMP KSN PMV’en, hvor du vil bemande det tunge maskingevær, men i lige så høj grad skulle betjene radioer og andre signalværktøjer, som du over tid vil blive superbruger på.

Det forventes, at du kan tage selvstændigt ansvar for løsning af enkelte administrative opgaver såsom: Håndtering af vagtplaner, tastning i afspadseringsskemaer og lign. Ligeledes forventes det, at du kan og ønsker et uformelt samarbejde, med alle kompagniets soldater på alle niveauer.
Du vil skulle være garant for, at soldaterne kan komme til dig med spørgsmål af administrativ art hvor, hvis du ikke kender svaret, selvstændigt søger det hos relevante parter.
I din krigsfunktion skal du være med til, at opstille kompagniets kommandostation, hvor du sammen med TAKBM’en monitorerer, kommunikerer og koordinerer kompagniets indsættelse, bla. med kompagniets naboer både inde og uden for eget rum samt foresatte under anvendelse af VHF, UHF, HF, BMS mv.
Om dig
Du er udnævnt korporal eller er erfaren overkonstabel, som er vurderet egnet til korporal.

Du har gerne erfaring fra et infanterikompagni eller kampstøttekompagni, som vognkommandør, signalmand og/eller meget gerne kompagnihjælper.
Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C, det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt, at du besidder kvalifikationer indenfor BMS, VHF/UHF og HF samt er omskolet til PIR IIIC og/eller PIR5. Men den rette indstilling til tjenesten og villigheden til at lære nyt, kan gøre op for formelle kompetencer.

Slutteligt skal du, være indstillet på INTOPS i ultimo 2022. Du skal være klar på, at være fleksibel og forvente, at (den måske) manglende tid til rådighed, vil kræve lange dage og flere perioder væk fra hjemmet op til udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn A.B. Fischer på mail LG-1B-000A@MIL.DK eller telefon 25 55 13 29 eller kompagnibefalingsmand seniorsergent J.N. Walbum på mail LG-1B-001A@MIL.DK eller telefon 22 61 45 48.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK eller telefon 72 81 91 60.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er vakant pr. 1. maj 2022 og til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent