Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operations- og træningsofficer ved National Air Operations Centre


Operations- og træningsofficer ved National Air Operations Centre

Er du officer med overblik og erfaring med Flyvevåbnets operationer, og vil du være med til at fastholdelse et højt kvalifikationsniveau ved National Air Operations Centre (NAOC), så er du måske den nye medarbejder i Trænings- og øvelsessektionen?
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets enheder. I Flyverkommandoen er det O-DIV - National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af nationale og internationale luftstyrker under alle beredskabsgrader.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Til at udvikle og træne NAOC’s operative føringskapacitet, har NAOC en sektion med særligt fokus på træning og øvelser, A7 Training & Exercise.
Om stillingen
Som medarbejder i A7, Training & Exercise, er du del af et team, der udvikler og træner Flyvevåbnets luftoperative føringskapacitet i et tværgående samarbejde med alle sektioner i NAOC. På nuværende tidspunkt er der en del pionerarbejde i stillingen, da sektionen er i gang med at udvikle koncepten for træning af NAOCs føringskapacitet. Specifikt for stillingen vil dine opgaver være:

• Uddannelses Stabs Senior Duty Officer (SDO) – trækker vagter som SDO med jævne mellemrum.
• Bidrager til afvikling af træningspakker for SDO og luftforsvarskæden.
• Ansvarlig for uddannelse og træning af luftforsvarskæden LFC, NAADC, SDO etc.
• NAOC iværksætter / Trusted Agent POC ift. afvikling af OPINS 7 aktiviteter.
• Opdatering af bestemmelsesgrundlaget for luftforsvarsområdet
• Bidrager til afvikling af nationale JFAC kurser.
• Udvikling af samtræningsøvelser med NIV-III herunder specielt ACW.
• Overordnet NAOC træningskoncept, uddannelsesbeskrivelser, jobbeskrivelser etc.
• ATO produktionsassistance til NO.

Sammen med resten af sektionen vil du være medvirkende til, at personel tilknyttet NAOC gennemgår et strømlignet, effektivt og målrettet uddannelsesforløb med fokus på deres PE/CE funktion, samt at de efterfølgende gennemfører vedligeholdende træning. Det kræver bl.a. et veldokumenteret grundlag, på baggrund af såvel nationale som NATO bestemmelser. Til at understøtte NAOC uddannelse og træning vil du, udover større øvelser, være med til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere simulerede scenarier.
Afhængigt af din baggrund forventes du, ligesom alle øvrige NAOC medarbejdere, at byde ind som Subject Matter Expert (SME) med de kompetencer du medbringer fra tidligere tjeneste og/eller opbygger i rammen af NAOC AIR C2 opgavekompleks. Som SME vil du også skulle kunne assistere og støtte på tværs af afdelinger i NAOC.
Om dig
Du er en ambitiøs og initiativrig officer, der vil være med til at udvikle Flyvevåbnets operative føringsevne. Du er klar til at tage ansvar og har lyst til udvikle både egne og andres evne i at planlægge og lede luftoperationer. Du besidder et operativt mindset, er klar til at komme med nye idéer og griber muligheder, når de opstår. Du trives i en dynamisk organisation, hvor opgaverne ikke altid er veldefineret, men ved fælles drøftelser finder opgaverne oftest den rette kontekst, således resultaterne stemmer overens med det forventede endstate.

Du har en bred erfaring fra Flyvevåbnet og operativ erfaring fra national og/eller international tjeneste. Du har med fordel allerede beskæftiget dig med uddannelse og træning af operativt personel samt planlægning af øvelsesaktivitet.

En baggrund fra Air Control Wing (ACW), hvor du har gjort tjeneste som f.eks. Fighter Allocator, Master Controller, National Duty Controller være en fordel, derudover vil tjeneste fra AIR-COM, CAOC eller Geilenkirchen AWACS passe godt ind i vores team, men er ikke ubetingede krav.

Du er kommunikerende og samarbejdssøgende med fokus på at levere produkter med rettidighed og kvalitet. Derfor formår du at bidrage med netop dine kompetencer, og bringe dem i spil der hvor NAOC har brug for dem, samtidigt med at du bevarer overblikket og fokuserer på det endelige mål – nemlig sikring af et højt operativt niveau ved enheden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, Michael F. Jakobsen, på 72811687 eller mail FKO-F-CHNPT@mil.dk.


Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 12. juni 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.06.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent