Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand ved staben 4. National Støttebataljon i Vordingborg


Logistikbefalingsmand ved staben 4. National Støttebataljon i Vordingborg

Vi søger en seniorsergent til en stilling som logistikbefalingsmand (LOGBM) ved staben i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN).
Om os
4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger (UAFD).

1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE hovedsagelig er bataljonens uddannelsesunderafdeling, men med SRS kapaciteter til understøttelse af 1 – 4 NSE.

Alle UAFD uddanner, opstiller og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner og beredskaber.

Bataljonen arbejder med operativ logistik, som er den overordnede kerneopgave.

En af bataljonens absolutte kerneydelser er drift af Hærens Operative Depoter, der sikrer genforsyning i de internationale missioner og til indsatte beredskabsenheder, herunder særligt depottjeneste, men også lokalindkøb, økonomi og controlling. Desuden levere Bataljonen kerneydelser indenfor bl.a. transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Kuwait/Irak, NFP LVA i Letland og eFP i Estland.

4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte soldat ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er soldaterne ved bataljonen den vigtigste ressource.

Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

Om stillingen
Som LOGBM ved 4 NSTBN vil du blive en af stabens specialister inden for den logistiske styring og kontrol af bataljonen og dens fem underafdelinger.

Stillingen stiller krav til dine evner om at kunne arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau.

Du vil få ansvar for kontrolvirksomheden af Hærens Operative Depot.

Du skal støtte underafdelingerne og give staben samt foresatte situationsrapportering inden for hovedområderne myndighedsbeholdning, normering, materielsager (MDG) og IKT.

Din evne til at kunne løse opgaven tilfredsstillende afhænger meget af din evne til at begå dig i SAP myndighedsbeholdning og normering samt brug af Microsoft programpakke. Vi vil foretrække ansøgere med stor erfaring inden for SAP myndighedsbeholdning og gerne som forsyningsbefalingsmand.

Du kommer til at arbejde i et team bestående af endnu en LOGBM, som har tilsvarende primær opgaver bare rettet mod bataljonens underafdelingers materiel- og ammunitionsregnskab samt en LOGHJ.

Du vil blive en del af bataljonsstaben og referere direkte til sektionschefen for S4, som også vil være din daglige leder.

Ved siden af din rolle som LOGBM, vil du også blive en del af bataljonens faglærergruppe med opgave at uddanne og udvikle dine kolleger, f.eks. som faglærer inden for logistik og i SAP.

Derfor vil det være en fordel såfremt du har erfaring som faglærer fra tidligere tjeneste.

For den rette ses stillingen at være springbrættet til næste funktionsniveau efter 2-3 års ansættelse i stillingen.
Om dig
Du har tidligere haft en lignende stilling, f. eks. som logistikbefalingsmand eller forsyningsbefalingsmand i en international mission eller ved en hjemlig bataljonsstab, hvorfra du medbringer erfaring.

Du skal være motiveret for læring, udvikling af egne kompetencer og bidrage aktivt til forbedring af opgaveløsningen.

Du må desuden meget gerne have kendskab til logistiktroppernes organisation, doktriner og teknologi.

Det vil blive foretrukket, at du er uddannet i, og har erfaring med, SAP Myndighedsbeholdning, Normering og PM rekvirent.

Herudover er det ønskeligt, at du har forvaltning og overordnet logistik og forvaltning samt controlling.

Vi ser gerne at du har logistisk erfaring fra internationale operationer, særligt i et Nationalt Støtte Element eller et Stabs- og Logistikkompagni.

Peronligt sætter du faglighed højt og formår at motivere og skabe resultater og ikke mindst nyder samarbejde, sparring og godt fællesskab.

Du er klar til en hverdag, der er præget af høj aktivitet og med fokus på støtte til opgaveløsningerne ved vores NSE´er.

Sidst men ikke mindst er du er klar til, at indgå i en sektion med højt til loftet, hvor der hersker en god og sund humor, og frem for alt eksistere god sparring.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for S4,
Chefsergent Eli Grønborg på tlf. 23 36 63 79 / mail: TRR-4B-S40A1@MIL.DK
eller HR sagsbehandler Kaptajn Johan K. Gad på tlf. 72 83 74 03 / 40 13 31 35 /
mail: TRR-4B-G01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent