Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni i 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet


Chef for Hærens Basisuddannelseskompagni i 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Formår du at udstikke retningen med en tydelig og synlig ledelsesstil, og er du den motiverende drivkraft i føringen af et værnepligtskompagni? Så søg stillingen som kompagnichef i 1. Hærens Basisuddannelseskompagni.
Om os
1. Hærens Basisuddannelseskompagni er hjemmehørende i Aalborg. Kompagniets kadre af faste soldater uddanner to gange årligt i alt ca. 140 værnepligtige. En væsentlig del af opgaven er at gennemføre en målrettet, effektiv og motiverende uddannelse, som kan danne grundlag for hvervning af dygtige soldater til fremtidig tjeneste i forsvaret.

2. Logistikbataljon består af en stab, en kapacitetsenhed (S7), to Hærens Basisuddannelseskompagnier og et Hærens Reaktionsstyrkeuddannelseskompagni.

2. Logistikbataljon uddanner soldater i Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsuddannelse, og har dermed ansvaret for hele den grundlæggende uddannelse og at behovet for friskning ved stående reaktionsstyrke inddækkes. Bataljonen forestår desuden den centraliserede kursusvirksomhed og efteruddannelse, herunder den tjenestegrensspecifikke føringsuddannelse for logistiktropperne, uddannelse for enkeltmandudsendte, kørerinstruktøruddannelsen og meget andet. Der er dermed fokus på fastholdelse, hvervning og uddannelse på et højt niveau. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang.
Om stillingen
Selvom Hærens Basisuddannelse er fastlagt inden for overordnede rammer og et standardiseret uddannelsesforløb, så er der mange muligheder for, at man som chef kan påvirke hverdagen og gøre den yderligere motiverende og afvekslende for soldaterne. Det er derfor afgørende, at du løser opgaven selvstændigt og kan se mulighederne for at navigere inden for disse rammer.

Kompagniet skal bidrage til hvervning af fagligt stærke og robuste soldater, der enten skal indgå i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og efterfølgende tilgå stående reaktionsstyrke samt grundlæggende sergentuddannelse. Du skal derfor være i stand til at vejlede både værnepligtige og befalingsmænd om forventninger og muligheder for karriere. Samtidig er du garant for, at kompagniet efter fire måneders uddannelse kan hjemsende gode ”ambassadører” for Forsvaret.

Jobbet indebærer mange forskellige aspekter, hvor du vil blive udfordret både operativt samt ledelses- og planlægningsmæssigt. Du vil få erfaring med ledelse af personel på vidt forskellige niveauer, da kadren er en blanding af nyuddannede befalingsmænd og mere erfarne, og du vil opleve en hverdag, der indeholder alt fra afholdelse af lektioner til håndtering af personelsager.

Basiskompagnierne er oftest førstegangsstillinger for både delingsfører og gruppefører, hvorfor du er ansvarlig for at udvikle primært delingsførernes færdigheder inden for operative og ledelsesmæssige områder med henblik på, at de skal tilgå 1. Logistikbataljon som kompetente førere.

Du skal derudover forvente at deltage i bataljonens føringsuddannelse og 2. Brigades aktiviteter som stabsofficer eller underafdelingschef i rammen af en operativ logistikbataljon.

2. Logistikbataljon og dermed også Hærens Basisuddannelseskompagnier arbejder med narrativet om cimbrernes historie i hverdagen og i de gennemførte aktiviteter. Du er sammen med kompagnibefalingsmanden (som begge udgør kompagniets command team) garant for, at historien fortælles, videreføres og videreudvikles i de gennemførte aktiviteter.

Der er her tale om et virkelig godt job, hvor du vil få mulighed for at anvende mange af dine ledelses- og operative kompetencer. Samtidig vil du indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ’alt er muligt’.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år og skal således forventes afsluttet medio 2024. Hvis du ikke selv har fået en anden stilling på dette tidspunkt, vil du blive befalet i en anden M321 stilling ved Trænregimentet eller 1. Logistikbataljon med fast tjenestested i Aalborg.
Om dig
Du er kaptajn (M321) og har gennemført Videreuddannelsestrin-I/L, Videreuddannelseskursus, Brigademodul eller Føringskurset. Stillingen kan også søges af erfarne premierløjtnanter (M312), der er i gang med eller har gennemført Føringskurset. Du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du brænder for at være leder og har en anerkendende tilgang til personellet. Du har handlekraft, og evner samtidig at kommunikere krav og forventninger tydeligt. Du er opsøgende og deltager gerne i aktiviteter, der er med til at udvikle andre personer og enheder i bataljonen. Du har gode samarbejdsevner og erkender, at gode resultater udelukkende opnås på tværs af et godt og velfungerende team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for 2. Logistikbataljon, major Anders Plenge på tlf.: 728 36701 eller mail: TRR-2B-NK@fiin.dk eller nuværende chef for 1. Hærens Basisuddannelseskompagni, kaptajn Michael Ørbæk Larsen på tlf.: 21 12 57 14 eller mail: TRR-2B-100A@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er mandag den 23. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2022. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent