Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen i 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen i 2. mekaniserede infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Vil du anvende dine faglige uddannelser og lederevner ved en operativ enhed?
Om os
2. mekaniserede infanterikompagni er et at Hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og Operation Inherent Resolve i Irak.

KMP er enkadreret med PIR V og stabiliserende våben system (STAVS).

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører, en våbenmekaniker, to motormekanikere samt to konstabelstillinger inden for våben og elektronik. Sektionen består udelukkende af erfarne og dygtige mekanikkere, som har et fagligt højt niveau.

Dine væsentligste opgaver som sektionsfører er, at du har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med kompagniets næstkommanderende. Ligeledes skal du lede og fordele arbejdet ved vedligeholdelsessektionen. Du skal ydermere udvikle det undergivne personel fagligt, såvel som personligt.

Du skal selvstændigt og med forudseenhed, levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.
Om dig
Du er en oversergent, eller erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med sektionens og kompagniets øvrige personel.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.

Det er ønskeligt at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste
i et af Hærens HRU/SRS kompagnier. Du skal være fortrolig med brug af DeMars, på et niveau hvor du kan råde og vejlede sektionens medarbejder.

Som fører/leder er det vigtigt, at du kan skabe følgeskab for kompagniets udstukne retninger, men også skabe ejerskab for arbejdsopgaverne, så sektionen lever høj kvalitet i opgaveløsningen. Det er vigtigt, at du har erfaring med ledelse og forstår at forene medarbejderes motivation og udvikling med kompagniet interesse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef kaptajn K. Jørgensen på mail LG-1B-200A@MIL.DK eller telefon 25 55 13 72.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

05.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent