Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Forsvarsattaché i Stockholm


FORSVARSATTACHÉ I STOCKHOLM – BLIV FORSVARSMINISTERIETS DIPLOMAT I NORDEN

Brænder du for international sikkerheds- og forsvarspolitik? Kan du varetage danske interesser, når de er på spil i udlandet? Vil du repræsentere Danmark og være Forsvarsministeriets og Forsvarets forlængede arm i Norden?

Hvis du har globalt udsyn samt sans og interesse for dansk politik, er på udkig efter nye udfordringer og trives med en stor grad af selvstændighed, kan du nu søge en nyoprettet stilling som forsvarsattaché i Stockholm.
Om os
Forsvarsministeriet udsender forsvarsattachéer til Udenrigsministeriets repræsentationer, hvor det er relevant. Forsvarsattachéområdet er forankret i Center for Sikkerhed og Operationer i Forsvarsministeriet.

Forsvarsattachéen i Norden vil være baseret i Stockholm. Forsvarsattachéen sideakkrediteres til Finland og Norge, hvorfor der forventes rejseaktivitet til disse lande. Forsvarsattachéen vil indgå i arbejdet sammen med de danske ambassadører i Stockholm, Oslo og Helsinki.
Om stillingen
Du skal varetage opgaver, der fremmer det danske forsvarssamarbejde med Sverige, Norge og Finland. Desuden vil du skulle fremme dansk forsvars interesser i Norden, herunder industrisamarbejdet med de nordiske lande. Derudover vil du fungere som bindeled mellem relevante forsvarsmyndigheder i Sverige, Finland og Norge.

Du skal holde Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder samt Udenrigsministeriet orienteret om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner i Norden, indsamle information om forsvarspolitiske og forsvarsrelaterede emner og levere målrettede analyser herom.

Du skal rådgive de danske ambassadører i de tre nordiske lande i forsvarspolitiske og militærfaglige spørgsmål, herunder bl.a. om forhold relateret til udvikling af sikkerhedssituationen og det nordiske samarbejde.
Om dig
Du skal have et bredt kendskab til aktuelle danske udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske prioriteter, internationale og nordiske forhold, herunder samarbejdet inden for relevante internationale organisationer samt dansk forsvar. Flair for håndtering af sager med såvel politiske som militærfaglige hensyn vil være en fordel.

Analytisk kapacitet, stærke skriftlige og mundtlige formidlings- og forhandlingsevner på dansk, nordisk og engelsk samt en meget høj grad af selvstændighed og evne til at håndtere pressede og komplekse situationer er væsentlige kompetencer. Vi forventer, at du har gennemført VUT II/MMS for militære ledere. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra chefniveauet og/eller har erfaring fra arbejde ved departementet og niveau I.

Personligt er du initiativrig, udadvendt og har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne, som de kommer. Du skal have gode sociale kompetencer og have god fornemmelse for at aflæse kontekst og rolle i forskellige fora og sammenhænge.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, og der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Stillingen kan besættes ved konstitution.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37. Der tillægges midlertidig højere grad som oberst/kommandør, så længe stillingen varetages.

Under udstationeringen vil du være underlagt Udenrigsministeriets instruktionsbeføjelser og under Udenrigsministeriets udetillægsordning.

Varetagelse af tjenesten som forsvarsattaché i Norden sker som udgangspunkt for en tre-årig periode.

Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele udstationeringsforløbet.

Forsvarsministeriet ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør i Center for Sikkerhed og Operationer, Kenn Bille Iversen, Forsvarsministeriet, tlf. 72 81 00 08 eller kontorchef i Center for Sikkerhed og Operationer, Pelle Holager, Forsvarsministeriet, tlf. 72 81 01 40.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, tlf. 72 81 91 24.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk via link. CV på dansk bedes medsendt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2022.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil om muligt være inden tiltrædelse.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 24 og 25.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2022

Indrykningsdato

04.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent