Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Instruktør til Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelse i Karup - genopslag


Instruktør til Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelse i Karup

Brænder du for at undervise og har du flair eller interesse i efterretningsarbejde. Så har du nu muligheden for at søge en spændende stilling som instruktør ved Survival Evasion Resistance and Extraction ved Operations Support Wing.
Om os
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron har til opgave at støtte Flyvevåbnets bidrag med sikrings- og undsætningsopgaver under internationale operationer. Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelser samt forsvarets Joint Terminal Attack Controller uddannelser ved eskadrillen.

Survival Evasion Resistance and Extraction er en del af Tactical Support Squadron og har til opgave, at uddanne Flyvevåbnets flyvende enheder inden for overlevelsestræning. Der gennemføres både Survival Evasion Resistance and Extraction grunduddannelse samt efteruddannelse løbende.

Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction hører til på Flyvestation Karup, men uddannelserne gennemføres over hele Danmark samt internationalt.
Om stillingen
Du skal virke som instruktør indenfor Survival Evasion Resistance and Extraction, med speciale inden for efterretning. Der er mulighed for at tilpasse opgaverne til dine interesser, i det omfang det understøtter de opgaver der ligger i planlægning og gennemførelse af uddannelserne.

Du vil desuden blive inddraget i planlægning og gennemførelse af større og mindre øvelser for hele Tactical Support Squadron. Dit primære fokus kommer til at være på efterretning, men du skal være klar til at undervise i alle fag inden for Survival Evasion Resistance and Extraction området.

Under Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelserne skal du være parat til at understøtte alle elementerne i uddannelsen, og du skal forvente øvelser med fart på og længere perioder uden søvn. Der er stor kontaktflade til mange andre enheder som støtter uddannelsen, hvorfor gode samarbejdsevner er et nøgleord.

Som instruktør indgår du i et team bestående af fem fastansatte og fem rådighedsstillinger, hvor professionalisme og fastholdelse af et højt fagligt niveau vægtes tungt.

Du vil blive sendt på relevant uddannelse der giver dig værktøjerne til at virke inden for fagområdet.
Om dig
Du er sergent eller egnet kandidat fra konstabelgruppen og har engageret og professionel i din tilgang til tjenesten.

Du har lyst til at lære og lære fra dig og er god til at stå foran andre mennesker og undervise.

Du kan lide at være ude i alt slags vejr og har overskud til at tage ansvar i pressede situationer.

Dertil behersker du både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.

Du skal have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres ved ansættelse.

Du skal kunne gennemgå og bestå Survival Evasion Resistance and Extraction C, instruktøruddannelse og eventuelle efteruddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent S. Tollerud på telefon 40 80 21 15 eller på mail OSW-OTS-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. august 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

03.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent