Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Dæk/ smøremand til Garnisonsværksted Fredericia (genopslag)


Dæk/ smøremand til Garnisonsværksted Fredericia (genopslag)

Har du et ønske om at blive dæk/ smøremand? Så er din fremtid måske hos os i Fredericia.

Stillingen kan besættes af militær medarbejder (ufaglært konstabel) eller civil medarbejder (specialarbejder).
Om os
Vi er en del af Vedligeholdelsesområde Øst, der løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værkstedet på Bornholm, Sjælland og Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vores opgave er at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder og sideløbende hermed, at uddanne og opstille operative, faglige reparationsenheder til beredskab og evt. internationale operationer. Værkstedet løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er forsvarets vigtigste ressource.

Materielvedligeholdelse i et operativt miljø med en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Garnisonsværksted Fredericia.
Om stillingen
Stillingen er ufaglært.

De primære arbejdsopgaver som dæk/smøremand vil være:
• Dækskift på alle typer af køretøjer.
• Lapning af dæk
• Smøring af køretøjer.
• Olieskift på køretøjer.
• Eftersyn på egne køretøjer.
• Bistå ved periodisk syn af køretøjer.
• Hente/bringe varer på depotet.
• Opfyldning af forbrugsgenstande på værkstedet.
• Flytning af køretøjer mellem værksteder.
• Hjelm projekt, herunder eftersyn og reparationer.
• Kørsel af affald til miljøplads.
• Diverse forefaldende opgaver på værkstedet.

Du kommer til at fungere som garnisonsværkstedets altmuligmand.

Du vil løbende blive tilbudt uddannelse, således at du hele tiden er up to date på aktuelle køretøjer og andet materiel.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt og har viden, færdigheder og stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.
Du skal medvirke til at holde enhedernes køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.
Du skal desuden kunne udvise stor empati for kunderne, der altid er pressede, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning.

Du skal minimum have kørekort til kategori B, gerne C.

Som person er du robust, fleksibel og omstillingsparat, og du finder det naturligt at sammenarbejde med mange forskellige mennesker, da vi ofte arbejder på tværs i enheden.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær ansat gælder endvidere:
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder; seniorsergent Peter Wolfhagen på telefon: 4172 4797.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 22. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og evt. uddannelsesbeviser.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

28.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent