Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglærer med speciale i Hærens Taktiske Radiosystemer (genopslag)


Faglærer med speciale i Hærens Taktiske Radiosystemer (genopslag)

Om os
Føringsstøttebataljon er den operative bataljon under 1. Brigade, der er ansvarlig for brigadens samlede føringsstøtte. Bataljonen opbygges med soldater i den nuværende forligsperiode og vil i slutmålet være opbygget med et stabskompagni, et Communications and Information system (CIS) kompagni (CISKMP), en stab og en S7. Materielmæssigt opbygges 1. Føringsstøttebataljon med EAGLE-køretøjer, PIRANHA 3/5, nye lastbiler og CIS-containere som højteknologiske CIS- og føringsplatforme.
1. Føringsstøttebataljon støtter Forsvarets – og især Hærens - enheder med faglige kompetencer på Hærens Taktiske Radioer (TAKRDO). Bataljonen er tillige ansvarlig for implementeringen af HTK.

Faglærerstillingen er placeret i bataljonens S7, der refererer via CH/S7, direkte til bataljonschefen.

Bataljonen opbygges og uddannes med dygtige soldater, der kan indgå i operativ sammenhæng med brigadens øvrige dispositionsenheder – men som samtidig har særlige veludbyggede kompetencer inden for HTK, CIS og føring. Det betyder, at forventningerne til enkeltmand og enheders soldatermæssige og faglige færdigheder /kompetencer er høje – et niveau, som opnås gennem et målrettet og personligt kompetenceudviklingsforløb kombineret med uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Vi vægter et kompetencebaseret samspil mellem chefer, førere og specialister med afsæt i at holde opgaven for øje, opnå resultater og høj kvalitet i opgaveløsningerne. Vi prioriterer den gode adfærd overalt på arbejdspladsen.
Om stillingen
Faglærer stillingen i S7 med speciale i TAKRDO omfatter bl.a. planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, hvor du bliver medansvarlig for at uddanne den næste generation af faglærere samt signalbefalingsmænd/taktiske kommunikationsbefalingsmænd på de taktiske radiosystemer. Opgaven løses i samspil med sektionens to øvrige faglærer og sektionens sagsbehandlere.

Undervisningen omfatter alle de uddannelser, som S7 udbyder på vegne af Føringsstøtteregimentet (FSR). Evaluering af undervisningen omfatter bl.a. udvikling af eksisterende og nye læringsplaner.

Som en vigtig del af anskaffelse af nyt føringsstøttemateriel vil dine kompetencer inden for de taktiske radioer blive anvendt i forbindelse med tests, afprøvninger, idéudvikling og implementering. Det forventes også, at du bidrager til inspektions- og kontrolvirksomhed samt deltager i besøgs- og kursusvirksomhed i ind- og udland.

Bataljonen vægter den personlige udvikling og uddannelse højt. Vi forventer derfor også, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som befalingsmand, kollega og menneske. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan med chefen for S7. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende.
Om dig
Du skal søge stillingen, hvis du er sergent eller oversergent med interesse og flair for signaltjeneste og du samtidig ønsker at specialisere dig inden for netop dette område.
Det er ønskeligt at du har praktiske erfaringer med signaltjeneste Du kan have dine erfaringer fra en underafdeling eller en bataljon, og også gerne fra en anden våbenart end Føringsstøtteregimentet.

Vi forventer en kollega, der er positiv i tankegang, der kan arbejde målrettet med definerede opgaver, og som kan jonglere med flere opgaver samtidigt. Desuden forventer vi at du kan tænke ud af boksen og innovativt i forbindelse med udvikling af sektionens kurser samt 1. Brigades signaltjeneste.

Din interesse, vilje og evne til at arbejde med TAKRDO, teknik og uddannelse skal afspejles i dine handlinger og meninger. Du skal angribe pålagte opgaver analytisk og metodisk med henblik på at kunne udlede de bedste løsninger, herunder hvordan disse bedst bringes til praktisk udførelse i form af enten undervisning eller støtte til Hærens enheder.

Vi forventer samtidig, at du evner at indgå i samarbejde med sektionens øvrige kompetente kollegaer, der vil være dine sparringspartnere og/eller mentorer. Du vil samtidig skulle arbejde tæt sammen med andre faggrupper, herunder systemudviklere og – administratorer.

Du må forvente at være hjemmefra i hvad der svarer til ca. 30 dage årligt. Periodevis vil der være merarbejde, som dog planlægges afviklet som friheder.

Det er ønskeligt, at du har gennemført et af følgende kurser:
• Faglærerkursus eller VUT-1 mellemleder

Det er ønskeligt, at du har gennemført følgende kurser:
• FSR 415, HF Faglærer
• FSR 430, VHF, UHF FAGL & SIGBM del 1.
• FSR 735, BMS FAGL & SIGBM del 2.
• FSR 300, Kryptooperatør
Er du den rette person, men besidder du ikke i forvejen de nødvendige færdigheder og/eller kendskab til Hærens taktiske radiosystemer, udarbejder vi sammen en plan for opkvalificering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef S7, major Jan Stryhn på telefon: 728 26422 / 4165 6274.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BEM313@MIL.dk eller telefon 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

19.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent