Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef til transport og lægemidler ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Chef til KC transport og lægemidler ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du major med ønske om at være chef? Er du en god leder? Er du god til at samarbejde? Og kan du håndtere flere opgaver samtidig i et hektisk arbejdsmiljø? Hvis du kan sige ja til dette, er du måske vores nye sektionschef (Kapacitetscentermanager) i transport- og lægemiddelsek-tionen (JTL) i Forretningsområde Joint ved Kapacitetsansvarlig Land (KALA) under Forsvarsmini-steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
JTL er en selvstændig sektion og er underlagt Forretningsområde Joint. Sektionen består af en chef og tre sagsbehandlere med hver deres specialer. Medarbejderne i sektionen er civile. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte samt en udpræget holdånd.

Dagligdagen i sektionen er spændende, da der er en stor berøringsflade med brugere i størstedelen af Forsvarsministeriets Koncern, hertil leverandører m.fl. Derudover får man som sektionschef i FMI lov til at være chef på et niveau, som normalt ikke tilfalder majorer.
Om stillingen
Din hovedopgave som sektionschef er at lede dine medarbejdere og derved løse sektionens opgaver, så du samlet kan varetage kapacitetsansvaret. Det vil sige du skal være med til, at sikre en optimal anvendelse af de afsatte ressourcer på sektionens ansvarsområder samt sikre, at der sker en integration mellem indmeldte behov og det reelle forbrug.

Du vil indgå som kapacitetscenter manager (KCM) for kommercielle transportydelser og lægemidler.

Dine primære opgaver i rollen som KCM er, at identificere behov for rammeaftaler indenfor KC området og efterfølgende etablere og drifte disse. Det vil dertil være naturligt at kapacitetscentrets (KC) budgettering, budgetopfølgning og controlling ligger ved dig, for at skabe sammenhæng imellem planlægning og drift.

Du vil herudover være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af informationsvirksomhed, i relation til egne ansvarsområdet både internt i FMI samt ved øvrige myndigheder. Dette gennemføres til dels ved hjælp af udvikling og vedligeholdelse af forvaltningsgrundlaget indenfor KC ansvarsområder.

Du skal påregne at deltage i møder både i sektionen og ved samarbejdspartnere, derfor kan der påregnes rejseaktivitet, dog primært nationalt.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og person-lig udvikling samt et godt arbejdsmiljø.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling

Du har baggrund i Forsvaret med et godt kendskab til de operative opgaver, som Forsvaret løser både nationalt og internationalt. Du har stærke analytiske evner, solid erfaring med personaleledelse af erfarne vidensmedarbejdere. Du har blik for vigtigheden af at opbygge og vedligeholde gode relationer i FMI og KALA og på tværs af hele koncernen.

Derudover har du gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på såvel dansk som på engelsk. Du har gode IT-brugerkompetencer herunder erfaren som bruger af SAP og Microsoft Officepakken.

Vi ser gerne at du har kompetencer inden for logistik, herunder SCM og Lean-produktion samt erfaringer med praktisk anvendelse af DeMars analyseværktøjer.

Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en hektisk hverdag, at du er en god analytiker og at du kan arbejde selvstændigt og formår at følge dine opgaver til dørs. Det er også en fordel, at du er en fleksibel og proaktiv teamspiller, da vi ofte arbejder i, og sammen med, midlertidigt etablerede projektorganisationer.

Der vil være gode muligheder for at gennemgå funktionsrelevante kurser. Stillingen er omfattet af sundhedstriaden.
Ansættelsesvilkår
staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Michael Kaarup Krogh, chef for forretningsområde koncernfælles kapaciteter på tlf.: 72 81 60 89 eller FMI-LA-CHJ@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022 og Samtaler forventes afholdt i uge 40 eller 41. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

07.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent