Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Fører for Systemkontrolsektion (IT-tekniker) til Command Support Company


Fører for Systemkontrolsektion (IT-tekniker) til Command Support Company

Har du interesse i en meget spændende og personlig udviklende stilling i et operativt multinationalt miljø? Så læs nærmere omkring stillingen, som FØRER/SYSKON og søg den og du vil opleve en fantastisk arbejdsplads, hvor der er travlt, men stadigvæk højt til ”loftet”.
Om os
Command Support Company (CSCOY) er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ ved Multinational Division North (MNDN).

CSCOY består af en kommandodeling, en systemkontrol sektion, to operative delinger samt en Forward Command Post (FCP). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup/Slagelse (Danmark) og Adazi (Letland). I løbet af det gældende forsvarsforlig 2018-2023, vil den resterende del af deling EAST blive flyttet til ADAZI for derfra, at kunne støtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN, står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter i og omkring hovedkvarteret i Letland samt primært Baltikum.

Hovedkvarteret for MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Om stillingen
Som fører for SYSKON vil du være kompagnichefens nærmeste sparringspartner og rådgiver inden for IT faglige spørgsmål samt være ansvarlig for driften af IT-systemer ved MNDN. Du håndterer incident og RFC, planlægger for opdateringer af MNDN operative systemer samt bistår i udviklingen af CSCOY koncepter for IT støtte til MNDN. Du vil være kompagniets indgangsvinkel i forhold til IT-relaterede sager samt skulle koordinere kompagniets IT-ressourcer på tværs af de to operative delinger.

Som ”ældste” fagligt uddannede befalingsmand i kompagniet vejleder du tillige yngre befalingsmænd og faglærte konstabler i alle spørgsmål indenfor IT-området.
Du vil, som fører SYSKON, skulle påregne en del rejseaktivitet til Adazi i forbindelse med øvelsesaktivitet.
SYSKON er placeret på alle 4 lokationer, så distanceledelse er en stor del af hverdagen.

SYSKON understøtter både HQ MNDN i Karup, Slagelse og Adazi samt CSCOY og CSBn i Fredericia. Dette gælder på alle netværk fra Internet til og med Nato Secret.

Du vil som IT-faglært særligt have en koordinerende og udførende rolle i forhold til CSCOY IT-uddannelse. Derudover kan du tildeles faglærerroller i ikke IT-specifikke fag afhængig af dine kompetencer og kompagniets behov.

Du vil få vide rammer til at gøre dig dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din egen udvikling som person og leder.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent med potentiale til at blive seniorsergent.
Du har en faglig uddannelse som IT-teknikker eller tilsvarende civil uddannelse. Alternativt er du erfaren IT-supporter med udviklingspotentiale til at blive IT-teknikker.

Du er en person som kan arbejde selvstændigt og har en positiv indstilling og et udviklende mindset. Du værdsætter at skabe arbejdsglæde for kompagniets faglærte medarbejdere.
Desuden kan du arbejde struktureret og håndtere at have mange bolde i luften på én gang. Du besidder et agilt mind-set og kan navigerer i en til tider meget omskiftelig hverdag.

Som fører for SYSKON vil du få mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Samtidigt vil du få samarbejdspartnere både inden og uden for kompagniet. Du skal derfor kunne samarbejde og tage ansvar i situationer, hvor der ikke nødvendigvis er en klar opgave- eller rollefordeling – også, når opgaven ligger over dit kompetenceniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. indhentning af de nødvendige kompetencer.

Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; KN Jan Iskov Jürgensen på telefon (direkte): 728 31440 / Mobil: 4165 6278 eller på mail MNDN-CB-100A@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 30. januar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale
operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Tiltrædelse 01. marts 2022

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent