Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Ledelseskonsulent til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Ledelseskonsulent til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Brænder du for at arbejde med og at have ansvaret for ledelsesudvikling på strategisk og organisatorisk niveau? Har du erfaring med ledelse i store organisationer, og trives du i en mangfoldig virksomhed med et bredt opgavespænd?

Så kan det være dig, der sætter retningen for strategisk ledelsesudvikling i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Ledelsessekretariatet leverer den direkte ledelsesstøtte, til den øverste ledelse bestående af direktøren og stabschefen for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Som ledelseskonsulent vil du organisatorisk blive placeret i Ledelsessekretariatet, som er en dynamisk afdeling med 18 medarbejdere, fordelt på tre teams.

Arbejdsmiljøet hos os er spændende, uformelt og bærer præg af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne. Samarbejde, gode kollegaer og højt humør er centrale elementer i vores hverdag, som gør at vi får tingene til at fungere.

Som en del af støtten til den øverste ledelse, har alle medarbejdere i Ledelsessekretariatet en direkte
berøring med store dele af Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, Forsvaret bredt, Forsvarsministeriets departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som ledelseskonsulent vil du i samarbejde med den øverste ledelse, være ansvarlig for styrelsens strategiske ledelsesindsats. Du vil få en central rolle inden for alle områder af ledelsesudvikling, og have ansvaret for den røde tråd og den tværgående koordination på alle indsatser.

Der er tale om en spændende stilling, hvor du skal rådgive og vejlede Ejendomsstyrelsens ledelse på strategisk og organisatorisk niveau, inden for hele ledelsesområdet. Du skal således være i stand til, at arbejde strategisk og tænke langsigtet i forhold til planlægning, implementering og opfølgning af ledelsesindsatser i Ejendomsstyrelsen.

Du er ansvarlig for, at ledelsesudviklingsarbejdet indrettes og drives effektivt og med stor inddragelse og ejerskab af Ejendomsstyrelsens chefer, ledere og hvor relevant også medarbejdere, således at du understøtter et dynamisk og udviklende ledelsesmiljø i Ejendomsstyrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver er:
• Rådgiver for chefen for Ejendomsstyrelsen inden for strategisk ledelse og afstemmer sammen med denne den røde tråd i Ejendomsstyrelsens ledelsesindsatser. Herunder holder sig opdateret på Ejendomsstyrelsens strategiske styringsindsatser (balanceret styring) som forudsætning for den strategiske ledelsesindsats.
• Tværgående helhedsansvarlig for Ejendomsstyrelsens samlede strategiske og praktiske ledelsesindsats, herunder ansvarlig for integreringen af HR-partnerens ledelsesindsatser.
• Ansvarlig for at planlægge og drive forløb, omhandlende ledelsesudvikling og trivsel i Ejendomsstyrelsen i tæt koordination med vores HR-partnere og Arbejdsmiljøinspektør.
• Udarbejder i koordination med HR-partner individuelle lederudviklingsforløb for den enkelte chef/leder/chefgruppe.
• Rådgiver og vejleder chefer på forskellige niveauer ift. forebyggelse og håndtering af stress, ledelsesudvikling og trivsel.
• Støtter med faglig viden og kompetencer i forhold til øvrige dele af Ledelsessekretariatets opgaveportefølje.
• Har en høj grad af selvstændighed i stillingen, inden for hvilken stillingsindehaveren selvstændigt planlægger og prioriterer opgaver og sin tid og løbende drøfter denne disponering med chefen for Ledelsessekretariatet.

Aktuelt overtager Ejendomsstyrelsen i første halvår 2022 en række opgaver inden for facility management området. Det betyder at op mod 1000 nye medarbejder skal integreres i Ejendomsstyrelsens organisation. Èn af dine opgaver vil blive at facilitere processen på ledelsessiden.

Stillingen er med fast tjenested i Hjørring. Henset til at Ejendomsstyrelsens medarbejdere er repræsenteret ved en lang række Etablissementer fordelt i hele landet, må nogen rejseaktivitet forventes.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund, kombineret med relevant erfaring som leder og/eller med ledelse, eksempelvis fra lignende stillinger i en offentlig forvaltning eller større private virksomheder.

Du har gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale. Du har erfaring med at omsætte strategisk ledelse til praktiske ledelsesindsatser, og du har flair for at tænke ledelsesindsatser sammen med øvrige strategiske tiltag i virksomheden.

Som person er du imødekommende, tillidsvækkende og skaber netværk. Du indgår aktivt i - og bidrager til et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.
Der vil være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af dine kvalifikationer i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Birger Ejerskov Sørensen på telefon 2555 6756.
Har du spørgsmål til løn og ansættelses forhold kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022.
Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent