Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningshjælper til Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter (genopslag)


Forsyningshjælper til Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter (genopslag)

Er du skrap til forsyningstjeneste, og ønsker du at arbejde i en dynamisk enhed, hvor du kan gøre en forskel ved at anvende og udvikle dine faglige kompetencer? Så er din fremtid måske ved os.
Om os
Forsvaret Hærtekniske Uddannelsescenter (FHU) er placeret på Aalborg kaserne med en enkelt filial ved Ingeniørregimentet i Skive. FHU er Forsvarets tekniske kompetencecenter på landbaseret hærmateriel og varetager kursusvirksomheden indenfor vedligeholdelses- og reparationstjenesten samt bidager til FMI´s teknisk sagsbehandling ved fx nyanskaffelser til Hæren.

Vi består af 21 medarbejder, der er organiseret med et Kursuselement, Faggruppe Motor, Faggruppe Våben/Intendantur, Faggruppe Elektronik og Faggruppe Reservedele/Teknik.
Om stillingen
Til den faste stilling søges en forsyningshjælper med solid erfaring indenfor forsyningstjenesten.

Din primære opgave er:
o Beholdningsansvarlig for FHU´s materielregnskab.
o Gennemføre arbejdsprocedure og kontrol af FHU´s forsynings- og vedligeholdelsestjenesten som: materiel, drivmidler og forsyningstjeneste.
o Varetager den daglige forsyningsforvaltning, herunder at rekvirere og modtage nye forsyninger og materielgenstande, fordele og administrere materiel, udarbejde vedligeholdelsesmeddelelser.
o Udfærdige materielregnskab, individregistrering, føre kontrol af forbrugsgods samt tilsikre, at forvaltningsgrundlaget overholdes.

Efter nærmere aftale bidrager du med fremstilling og opdatering af værktøjslister med MATNR og billeder på FHU SharePoint.

Du kommer til at arbejde ved Kursuselementet i Aalborg, hvor du skal løse opgaver i tæt samarbejde med øvrige kollegaer.
Der kan være kortere tjenesterejser til andre kaserner i forbindelse med eksterne kurser.

Kursuselementet er FHU´s hjerte og den instans, der får kurserne til at hænge sammen.
Om dig
Du er korporal eller erfaren overkonstabel. Såfremt du er overkonstabel skal du være klar til at underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre og bestå korporalsuddannelsen.
Du har interesse i en stilling, hvor du dagligt løser forskellige opgaver, og du har en god arbejdsmoral og et godt humør.

Det er en fordel, hvis du har:
o DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
o Erhvervet kørekort kategori C og E.
o Truckcertifikat.
o Last- og surringskursus.
o FMN ADR KAP. 1.3 AFS/MODT.
o ADR certifikat til stykgods (inkl. Klasse 1) samt supplement klasse 1 – militær.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kurserne får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Derudover besidder du initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst mulig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overværkmester Klaus Bjarke Nielsen, tlf.: 25 41 46 48.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 6. februar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent