Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Midlertidig stilling som sagsbehandler ved G3 ved Hærkommandoen (Genopslag)


Midlertidig stilling som sagsbehandler ved G3 ved Hærkommandoen (Genopslag)

Da Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen har en af vore kolleger på orlov fra januar til april 2022, har vi en midlertidig vakance indenfor håndteringen af Hærens bidrag til nationale operationer.
Er du en officer af reserven, der i en periode søger en udfordrende stilling med en dynamisk hverdag, hvor din evne til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver kan bringes i spil, er stillingen som operationsofficer og sagsbehandler i G3 i Hærkommandoen den rette stilling til dig.

Der kræves stor selvstændighed og evne til at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kolleger i andre stabe og ikke mindst de civile myndigheder, som Hæren samarbejder med. Jobbet er samtidigt en særdeles god mulighed for at udvikle din helhedsforståelse og indsigt i Hærens vilkår.

Hærkommandoen er for nærværende ved at opbygge en reservestruktur, hvor Operationssektionen G3 skal bruge operationsofficerer til at indgå i operationscenteret. Arbejdet i den midlertidige stilling vil give dig gode muligheder for, at kvalificere dig til en funktion i reservestrukturen. Er du befalingsmand af reserven og ønsker en funktion i reservestrukturen vil der være mulighed for at imødekomme dette.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen organiseres med en flad G1 – G8 struktur, samt en Kontrolsektion og en sektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

G3 varetager styrkegenereringsprocessene til Hærens bidrag til internationale- og nationale operationer samt beredskaber. Herudover bidrages til mange af Hærens øvrige driftsopgaver.
Hverdagen i sektionen indeholder håndtering af mange dynamiske opgaver, men også elementer af drift.

Som led i Hærkommandoens ansvar for de landmilitære indsættelser i Danmark håndterer G3 planlægningen og gennemførelsen af dette.

G3 er organiseret med en chef, der er oberstløjtnant, og seks sagsbehandlere (to MJ, LG 5, tre KN/MJ LG 4 og en SSG).
Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
I den midlertidige stilling som operationsofficer og sagsbehandler skal du håndtere Hærens bidrag til de nationale operationer. Hovedopgaven er den daglige håndtering af Forsvarets støtte til politiet som f.eks. støtten til grænsekontrol og strategisk reserve til Rigspolitiet. Herudover behandles der løbende støtteanmodninger fra politiet og andre myndigheder.

Du vil jævnligt skulle deltage i planlægnings- og mødeaktiviteter ved Operationsstaben og internt i Hæren omkring styrkegenerering til nuværende og fremtidige indsættelser nationalt.
Mange opgaver vil involvere Hærens øverste ledelse, hvorfor der forventes en høj analytisk evne, helheldsforståelse og evne til sagsfremstilling.
Om dig
Du er kaptajn eller er fundet egnet til udnævnelse.

Du har erfaring fra stabstjeneste og har kendskab til Nationale Operationer og samfundsberedskabet.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og er samarbejdsorienteret. Du er grundig i dit arbejde, har fokus på at overholde deadlines og terminer og du trives i en omskiftelig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen så kontakt chefen for Operationssektionen (G3), Oberstløjtnant Kresten Hedegård, på tlf.: 41 71 08 82 og FKO-H-CHG3@fiin.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 27. januar 2022 og vi afholder samtaler umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent