Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kollega med erfaring og interesse for teknisk dokumentation til Drifts- og Støttesektionen i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer


Chefsergent med erfaring og interesse for teknisk dokumentation til Drifts- og Støttesektionen i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer

Kunne du tænke dig at være med til at sikre, at Flyvevåbnets kapaciteter vedligeholdes efter korrekt teknisk dokumentation, samt yde støtte på området til chefer og tekniske sagsbehandlere i Kapacitetsansvarlig Luftsystemer?

Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Vi er et af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses fire kapacitetsansvarsområder, som består af Land, Maritim, Luft og Koncern IT. Vi har en stor berøringsflade med primært Forsvarets flyvende enheder og myndigheder samt en bred række af interessenter, leverandører og kunder.

Vi består af en koordinationsafdeling og tre forretningsområder Helikoptere, Fly og Værnsfælles område. I samarbejde med forretningsområderne er vi ansvarlige for en effektiv løbende kontakt til Forsvarskommandoen om drift og udvikling af eksisterende materiel samt behov for anskaffelse af nyt materiel.
Om stillingen
Som vores nye kollega vil dit ansvarsområde blive den tekniske dokumentation, der vedrører Forsvarets fly, helikoptere og andre kapaciteter. Herudover vil du bidrage til, at den korrekte dokumentation er tilstede for, at Flyvevåbnets kapaciteter kan vedligeholdes korrekt og derved være klar til operativt brug.

I tæt koordination med dine kollegaer, vil det blive din primære opgave at sikre, at dokumentationen styres så optimalt som muligt. Dette omhandler især de processer og hjælpeværktøjer, der anvendes af de tekniske sagsbehandlere, som skal analyseres og eventuelt optimeres.

Derudover vil du skulle assistere og støtte de tekniske sagsbehandler med hjælp til håndtering af deres daglige udfordringer.

For at nævne et par opgaver der på nuværende tidspunkt bliver håndteret af sektionen er blandt andet;
• hvorledes F-35 teknisk dokumentation skal håndteres
• opdatering samt beskrivelse af processer og regler der sikrer, at den tekniske dokumentation kan godkendes
• udarbejdelse af et kursus til nye tekniske sagsbehandlere
• jævnlige møder med brugere, hvor der drøftes optimeringsforslag

Du får en stor kontaktflade internt i huset, men også med brugerne i Flyvevåbnet. Vi kan tilbyde dig et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag, hvor du er med til at sikre, at Flyvevåbnets kapaciteter er klar til operativt brug. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde.
Om dig
Stillingen kan besættes af civile såvel som militære ansøgere.

Du er chefsergent og har sagsbehandlererfaring eller tilsvarende.

Er du civil ansøger ser vi gerne at du har en kontoruddannelse eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau.

Vi ser gerne, at du har erfaring med styring af teknisk dokumentation. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med Forsvaret, og derved har kendskab til Forsvaret som organisation.

Store dele af jobbet består i at behandle input og erfaringer fra brugerne og omsætte disse til konkrete forbedringer af vores produkter. Det er derfor essentielt, at du arbejder struktureret, er serviceminded og helheldsorienteret.

Der vil både optræde mundtlige og skriftlige fremstillinger i jobbet, hvorfor det ligeledes er vigtigt, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på højt fagligt niveau.

Vi søger en kollega, der ikke er bange for at tage fat på uforudsete opgaver. En person der evner selv at prioritere og opsøge opgaverne i sin hverdag, samt en der kan beskrives som en fleksibel og proaktiv medspiller.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelse er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Nikolaj Behrens Andersson på telefon 4241 5282 eller e-mail FMI-LU-DS02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold som militær ansøger, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent