Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kompagnihjælper til 2 Kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde


Kompagnihjælper til 2 Kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde

Trives du i spændet mellem administration, drift og projektstyring? Har du en struktureret tilgang til opgaver, et godt overblik og en positiv tilgang til menneskerne omkring dig?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

2 Kompagni består af en kommandodeling og fire infanteridelinger, hvilket i alt giver omkring 50 faste kadrer. En kadre der hvert fjerde måned modtager omkring 200 nye værnepligtige soldater, og hvert år modtager omkring 16 nye sergenter fra Hærens Sergentskole.

Kompagniets vigtigste mål er at uddanne soldater af høj kvalitet. Dette værende i forhold til såvel førstehjælp og eksercits, såvel som enkeltkæmper i rammen af holdet og infanterigruppen. Al uddannelsen sigter mod samme mål: ”At uddanne en garder der med faglighed, personlig modenhed og holdning, kan udføre opgaven som vagtgående garder for Hendes Majestæt Dronningen og som en del af beredskabsvagtholdet til støtte for politiet.”

Kompagniet er også førstegangstjenestested for mange sergenter såvel som officerer. Alle befalingsmænd, der efter endt uddannelse skal have opbygget en faglig robusthed i egen funktion, inden der søges videre i nye stillinger inden for Livgarden såvel som Hæren.
Dette betyder at store dele af sergent- og officersgruppen skifter på årlig basis, mens kommandodelingen og vores næstkommanderende delinger er kompagniets faglige rygrad såvel som kontinuitet.

Kompagniet tillægger faglig udvikling og videreuddannelse af den enkelte i egen funktion særlig stor værdi. Som en naturlig del heraf, vil der indgå kurser og supplerende føringsuddannelse for al personel i kompagniet.

Som indgangsdøren til Den Kongelige Livgarde, for mange nye sergent og officerer, vægter kompagniet den langsigtede karriereudvikling af den enkelte højt. Kompagniets og bataljonens behov sammenholdt med kadrernes nuværende kompetencer, og fremtidige karrieønsker, indgår naturligt i kompetenceudviklingen i kompagniet i form af eksempelvis kurser.
Om stillingen
Som kompagnihjælper er du en del af kommandokontoret der varetager den daglige administration og drift i kompagniet.

Du vil arbejde tæt sammen med, og understøtte, kompagniledelsen såvel som resten af kompagniets delinger. Dette værende på garnison såvel som på øvelser, hvor arbejdsopgaverne vil spænde fra daglige administrative opgaver på garnison til indsættelse i rammen af kommandodelingen på øvelser.

Alt efter din person vil arbejdsopgaverne og ansvarsområderne kunne varierer, dog med et fælles mål om at lade dig få så mange selvstændige, og alsidige opgaver, som muligt.
Om dig
Du er konstabel med et udpræget ønske om mere ansvar, og du vil gerne være en del af en travl og udfordrende hverdag.

Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel hvis du har C-kørekort.

Det er en fordel hvis du har været vagtgående garder, og det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

Du har gode IT-færdigheder og et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt kan holde flere bolde i luften samtidigt.

Du er en disciplineret, serviceminded soldat som kan arbejde målrettet for at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning. Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret og evner at tage styring og formår at gennemføre kontrol. Du er initiativrig, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent M. Wiberg på telefon 72 83 42 23 eller mail LG-2B-201A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent