Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Chef for ledelsessektionen ved Ingeniørregimentet


Chef for ledelsessektionen ved Ingeniørregimentet

Har du flair for at styre og koordinere ledelsesstøtte funktionerne på regiments niveau, så har du her den perfekte mulighed for sætte dit præg på Ingeniørregimentets planlægning og gennemførelse af arrangementer, regimentets kontakt- og velfærdsvirksomhed samt informations- og kommunikationsvirksomhed, da stillingen som chef for ledelsessektion ved Ingeniørregimentet er ledig.
Om os
Ledelsessektionen er en del af Ingeniørregimentets stab. Staben er forholdsvist nyoprettet fra september 2021. Staben består af en LESEK, S1, S2, S35, S4 og S7, og vil på sigt have 65 medarbejdere heraf 9 af reserven.

Ledelsessektionen består i dag af et erfarent team af både militære og civile medarbejder, der gennemfører planlægning, afvikling og udvikling i relation til gennemførelse af arrangementer, er ansvarlige for ekstern og intern kommunikation, kontakt og velfærdsvirksomhed, kontaktofficersordningen, sekretærvirksomhed og til sidst, men ikke mindst bistår vi regimentets enheder med koordination og løsning af opgaver, stillet af foresatte myndigheder.

Hverdagen i sektionen er dynamisk, og vi har en uformel omgangstone og er alle engagerede i opgaveløsninger på tværs af regimentet. Vi har fokus på både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Vi udfordrer hinanden dagligt både på det faglige, men også på det personlig plan, i ønsket om at udvikle os selv og vores processer – dette med et smil på læben og plads til den enkeltes behov.
Om stillingen
Din primære opgave vil være ledelse af sektionens seks ansatte og de der tilhørende opgaveporteføljer, men du vil også skulle gennemføre selvstændig sagsbehandling, samt planlægge og udføre dele af regimentets kontakt- og velfærdsvirksomhed.

• Du er ansvarlig for koordination, prioritering og gennemførelse af ceremonielle handlinger, samt kommunikation, presse og information i rammen af Ingeniørregimentet.
• Du er formand for enkelte udvalg og indgår i arbejdsgrupper og kommissioner internt såvel som eksternt.
• Du vil have et tæt samarbejde med regimentsledelsen, med stabschefen som din nærmeste chef og sparringspartner.
• Du vil i stillingen have mulighed for kompetenceudvikling.

Stillingen kræver at du kan arbejde selvstændigt, og vil inden for nogle arbejdsområder kræve tålmodighed. Du vil opleve stor fleksibilitet, frihed under ansvar og mulighed for evt. at læse en eller anden form for videreuddannelse i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn eller major (M322) med kendskab til regimentsledelse, og har interesse for kommunikation og kontakt- og velfærdsvirksomheden. Du har bred erfaring, gerne som sagsbehandler ved højere myndigheder, eventuelt suppleret med civile kompetencer inden for kommunikation.

Du har et ønske om at prøve kræfter med tværgående koordination, og er klar til at sætte retning, samt stå i spidsen for et område der er med til at vise Ingeniørregimentets profil og ansigt såvel eksternt som internt.

Som person er du dedikeret, engageret, er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er en udpræget teamspiller, kan arbejde selvstændigt og struktureret i din hverdag, og du vægter og vedligeholder relationer.

Du er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde, både i skrift og i tale, er god til at samarbejde og god til at kommunikere på en klar og ligefrem måde.

Sagsbehandling kommer til at foregå i WorkZone, hvorfor det er væsentligt, at du har flair for at anvende dokumenthåndteringsprogrammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Henrik Madsen på tlf.: +45 72 82 50 31.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. april 2022..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested: Skive.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-styrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørka-sernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent