Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Seniorsergent til operativ planlægning i Eskadrille 723


Seniorsergent til operativ planlægning i Eskadrille 723

Eskadrille 723 søger en analytisk stærk og handlekraftig kollega til, at planlægge, prioritere og gennemføre den operative flyvning. Eskadrille 723 er en spændende operativ enhed, der opererer Forsvarets nye maritime helikopter, MH-60R SEAHAWK.

Trives du i et miljø, med operativ koordinering, behov for overblik og evnen til at håndtere uforudsete udfordringer? Så er jobbet som operativ planlægger i Eskadrille 723 måske noget for dig?
Om os
Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Forsvarets pt. mest avancerede platform. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Hormuzstrædet, Adenbugten eller Guineabugten om bord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-kl.

Herudover støttes især Søværnet i diverse øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
Om stillingen
Du vil blive en del af eskadrillens operationssektion (OSEK), som er eskadrillens centrum. Sektionen varetager planlægningen og gennemførelsen af pålagte operative opgaver.

Du vil skulle arbejde i et planlægningsteam bestående af sektionens NK og en operationsassistent med, at prioritere og gennemføre enhedens flyvninger i henhold til ledelsens operative prioriteringer.

Du vil i det daglige skulle koordinere bredt i eskadrillen med både ledelsen, flight commanders og det tekniske personel for løbende at holde styr på eskadrillens planlægning og opgavekompleks.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller erfaren oversergent der er klar til udnævnelse inden for en årerække.

Du er proaktiv og nyder at arbejde selvstændigt og struktureret, for derved at skabe overblik over de mange forskelligartede operationer ESK723 deltager i. Det vil være en styrke, hvis du har erfaring med helikopteroperationer, ledelse og sagsbehandling men ikke et krav. Du skal kunne læse og tale engelsk samt være fortrolig med forsvarets planlægningsværktøjer og standard office-programmer. Har ud kendskab til SAP og WING er det et plus men ikke et krav.

Du har mod på at tage et ledelsesmæssigt ansvar for andre befalingsmænd og kollegaer, at du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag, samt at du er i stand til skabe trivsel og samtidigt får enhedens opgaver løst på den bedste måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajnløjtnant Ole Holing Gregersen (NIS), ESK 723 leder O-SEK på mail: HW-723-OS001@mil.dk, telefon 728 43961 eller mobil 2972 8277.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Jakob Ullersgaard, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: på FPS-BA-BS248@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2022 og jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat fra 1. marts 2022, gerne tidligere hvis muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent