Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering som kontraktmedarbejder i F-35 kampflyprogrammet


Udstationering som kontraktmedarbejder i F-35 kampflyprogrammet

Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen og implementeringen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Nu kan du blive udstationeret i en spændende og vigtigt stilling som dansk kontraktmedarbejder i det internationale F-35 kampflyprogram i USA.
Om os
F-35 kampflyprogrammet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) realiserer i disse år indholdet af den politiske aftale vedrørende anskaffelse af F-35.

Programorganisationen løser i den forbindelse en bredspektret portefølje af opgaver, herunder planlægning, styring og koordination af indfasningen af den nye kampflykapacitet i Forsvaret. En del af programorganisationen er integreret i det internationale program i USA og støtter implementering af F-35 i Danmark herfra.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor effektiv dokumentation, styring og koordination af programmets projekter er en forudsætning for en succesfuld implementering. Der er tale om den største materielinvestering i Forsvaret i nyere tid, og en anskaffelse der er vigtig for Danmark med betydelig politisk bevågenhed.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet, og vi stiller høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere.

Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Du bliver kontraktuelt koordinationspunkt imellem den amerikanske og danske del af programmet. Stillingen er væsentlig i processen omkring kontrol og validering af danske behov forud for indgåelse af kontrakter samt løbende opfølgning på allerede indgåede kontrakter.

Organisatorisk refererer du til den danske nationale repræsentant i Joint Strike Fighter Program Office, og indgår generelt som del af det samlede danske team i programmet.

Du er den primære rådgiver og sparringspartner inden for det kontraktuelle område, og dermed et væsentligt led i den løbende vurdering af dansk kontrahering. Dette relaterer sig til kvalitetssikring og kontrol af kontraktindhold såvel som opfølgning på økonomiske fordelingsnøgler – og tilpasning i nødvendigt omfang. Koordination sker i tæt dialog med den danske repræsentant, de hjemlige danske sagsbehandlere samt kontraktmedarbejderne i Joint Strike Fighter Program Office (JPO).

I forlængelse af ovenstående er du ligeledes ansvarlig for behandling af kontraktrelaterede sager forud for hjemsendelse til og godkendelse i programorganisationen i Danmark. Dette inkluderer nødvendig dialog, videnindhentning og opfølgning m.v. både ift. JPO og det hjemlige danske program.

Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef.

Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for programmet, og samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og kolleger på alle niveauer og på tværs af de kulturelle forskelle, som programmet byder på.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en økonomisk eller anden relevant akademisk uddannelse eller være officer og have gennemført VUT II/L eller MMS.

Du er god til tal, analytisk, systematisk og vedholdende. Som person kan du lide at være opsøgende og netværksskabende på tværs af nationaliteter og faggrupper. Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor driftsopgaver kombineres med ad hoc analysearbejder, og hvor du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som del af et team.

Du har erfaring med forvaltning og administration inden for Forsvarets myndighedsområde. Viden om og erfaring med amerikansk kontraktstyring og kontraktstyringsværktøjer er en fordel.

Du behersker Microsoft Office pakken, herunder Excel i særdeleshed. Du har endvidere let ved at sætte dig ind i nye IT værktøjer.

Fælles for opgaverne er, at du:
• er forudseende og proaktiv,
• evner at sætte dig ind i komplekse sammenhænge,
• har overblik og gode samarbejdsevner.

Vi lægger endvidere vægt på, at du:
• er opsøgende og vedholdende i dit arbejde,
• er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk og engelsk,
• kan samarbejde og prioritere på tværs af det danske og internationale miljø,
• er selvkørende og kan motivere dig selv,
• trives med rutine- og driftmæssige opgaver,
• selv kan bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde.

Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættes du i stillingen som civil, ansættes du efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du vil blive udstationeret i USA under udetillægsordningens vilkår. Stillingens fysiske placering er i Joint Strike Fighter Program Office i Arlington, Virginia. Du vil blive udstationeret for en periode på op til 4 år.

Afhængig af din baggrund kan der blive tale om et introduktionsforløb i den danske del af programmet forud for udstationeringen.

Du skal endvidere kunne bestå sprogtest i engelsk(SLP niveau 3-3-3-3)..

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte oberstløjtnant Jesper Høgedal ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 4171 0576.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 3266 5150.

Ansøgningsfristen er søndag den 30. januar 2022.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. august 2022 eller efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt i uge 06/2022.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent