Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Chef for Flyvevåbnets Sergentskole (Genopslag)


Chef for Flyvevåbnets Sergentskole (Genopslag)

Vil du stå i spidsen for 25 professionelle og engagerede medarbejdere, der alle arbejder for at understøtte, udvikle og udbyde uddannelser til Flyvevåbnets kommende mellemledere og officerer? Så er jobbet som chef for Flyvevåbnets Sergentskole måske noget for dig
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS) er geografisk placeret på Flyvestation Karup og organisatorisk en del af Forsvarsakademiet (FAK) og Flyvevåbnets Officersskole (FLOS), som ligger på Svanemøllen Kaserne.

Vi stræber efter at være en dynamisk og innovativ uddannelsesinstitution, der kontinuerligt revurderer uddannelsernes indhold og opbygning, så vi udbyder tilgængelige og relevante uddannelser, der understøtter flyvevåbnets behov.

Vi lægger vægt på, at FSGS afspejler flyvevåbnets kultur og traditioner, og vi er proaktive i relationen til Flyvevåbnet (FLV), hvor vi følger med i udviklingen og sikrer at FSGS uddannelser er i tråd med de kvalifikationer, som værnet har behov for.

Omgangstonen er åben og tillidsfuld, hvor den enkelte har stor frihed til at strukturere sin arbejdsdag. Vi har stor fokus på et udviklende arbejdsmiljø og bred indsigt, hvor vi samarbejder på tværs af teams, og hvor trivsel og arbejdsglæde er i fokus.

Vi har det samlede uddannelsesansvar for grund- og videreuddannelse af befalingsmænd til FLV. Derudover bidrager vi til officersuddannelsen, hvor vi, med den grundlæggende sergentuddannelse, er bindeled imellem generel militæruddannelse og løjtnantsuddannelsen ved de øvrige uddannelsesenheder i FLV. FSGS er organiseret i fagteams, hvor der er etableret stærke samarbejdsrelationer med institutter og uddannelsescenter på FAK, således at vi arbejder for en rød tråd i uddannelsesniveauerne, udbyder uddannelser som understøtter det militærfaglige speciale, og hvor den didaktisk tilgang er opdateret.
Om stillingen
Som chef for Flyvevåbnets Sergentskole er du ansvarlig for:

• Udvikling, styring og drift af FSGS, herunder kompetenceudvikling af den samlede stab.
• At FSGS er i bevægelse og styrer mod Forsvarets uddannelsesstrategi, CH FLOS ’Commanders Intend’ og prioriteter samt FAK strategiske pejlemærker.
• En samlet ’Rød tråd’ og progression i FSGS uddannelser og tilsvarende link til næste niveau.
• En tæt kontakt til FLV og dets myndigheder for at sikre relevans i uddannelser.
• Et tæt samarbejde med FAK institutter og øvrig stab m.h.p. sparring omkring fagligt niveau og relevans.
• Operationalisering og udrulning af CH FLOS ledelsesgrundlag.
• Studieleder Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU).
• Studieleder Militær Akademiuddannelse (MAU) studieretning flyvevåben.
• Studieleder Udvidet Løjtnantsuddannelse (ULTU).

Du er ansvarlig for den samlede tilrettelæggelse, planlægning, gennemførelse og kvalitetssikring af FSGS uddannelser i henhold til FAK bestemmelser. Dit primære ledelsesvirke vil være med fokus på, at skabe sammenhæng mellem uddannelsesproduktion og anvendte ressourcer.

Du vil i nogen omfang skulle kommentere og bidrage til behandling af sager og projekter på tværs af fagområder i FLOS og FAK regi. Der vil ligeledes være tværgående opgaver, der fordrer en fleksibel tilgang til en samlet løsning, som kræver koordination ved både FAK og Flyvekommandoen (FLK).

I stillingen skal påregnes nogen rejseaktivitet til Svanemøllen, men de fleste mødeaktiviteter klares med VTC, Zoom eller andet.
Om dig
Du har en baggrund som officer i FLV og et bredt kendskab til flyvevåbnets kapaciteter og opgaver.

Du er udnævnt major eller udnævnelsesparat kaptajn, som har gennemført enten stabskursus VUT-II/L, Master i Militære Studier (MMS), tilsvarende udenlands stabskursus eller en anden relevant og akkrediteret uddannelse på tilsvarende niveau, suppleret med relevante MMS moduler.

Hvis du er i gang med MMS eller tilsvarende vil en ansættelse være betinget af en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har erfaring fra det operative miljø både nationalt el. internationalt, gerne kombineret med erfaring fra værnsfælles tjeneste. Ledelsesmæssigt kan du føre, styre, lede, koordinere afhængig af situationen. Du er fleksibel og sætter gerne dine kompetencer i spil som underviser på eksempelvis MAU værnspecifikke moduler, når det er påkrævet.

Du er udadvendt og god til at opbygge og vedligeholde gode relationer både internt på FAK og eksternt med FLK og de underlagte enheder samt øvrige aktører i Forsvaret.

Som chef for FSGS er det vigtigt, at du er selvstændig og ansvarsbevidst. Da distanceledelse er et vilkår, kræver det, at du er en stærk kommunikator og bidrager til at FLOS og FSGS ledelse står samlet gennem en høj grad af kvalitativ informationsdeling.

FSGS er har en vigtig opgave i at danne og holdningspræge i rejsen mod befalingsmand og officer. Det er naturligt for dig at gå forrest som en aktiv rollemodel og holdningsdanner. Du vægter ordentlighed over for skolens stab og ser kadetter og elever som kolleger med et fælles ansvar i fht. at levere effekt sammen med FLV.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver major Johnny Juhl, tlf: 2427 0641 , FAK-FS-CH@FIIN.DK eller Chefen for Flyvevåbnets Officersskole, oberst Thomas N. Pedersen, tlf: 6187 1960, FAK-FLOS-CH@FIIN.DK
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2022.

Stillingen er til besættelse pr. 01. februar 2022 eller snarest derefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Vedhæft ansøgning, CV, evt. bedømmelse og evt. andre relevante dokumenter i PDF.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent