Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kører til Forward Command Post ved Command Support Company


Kører til Forward Command Post ved Command Support Company

Vil du have en unik mulighed i en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? Så søg jobbet som kører i Forward Command Post delingen (FCPDEL) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. Det er i multinational ramme, så du vil opleve forskellige kultur indenfor soldatergerningen samt at stillingen på sigt vil være i Adazi, Letland.
Om os
Command Support Company (CSCOY) er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til Multinational Division North (HQ MND N).
CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Karup og Slagelse (Danmark) samt Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og FCP har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I løbet af indeværende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST samt FCP blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af MND N hovedkvarter i Letland.

Ud over den operative opgave med opbygning af MND N, står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.
CSCOY er ikke ”bare” en enhed. Vi opererer i et højt tempo med en del øvelser, men samtidig fokuserer meget på Work-Life Balance, samtale på arbejdspladsen, plads til fejl, men samtidig udvikling af den enkelte. Vi fokuserer meget på uddannelse af den enkelte.
CSCOY er i en opbygningsfase, som skal kulminere med certificering som NATO enhed i efteråret 2022.
Om stillingen
FCPDEL opgaver er at etablere og supportere et mobilt taktisk hovedkvarter for MND N. Vi vil arbejde tæt sammen med en Estisk MEKINF DEL, der vil yde beskyttelse og sikring af det fremskudte hovedkvarter.

For at kunne bestride stillingen som kører ved FCPDEL vil du blive tilbudt et komplet uddannelsesprogram. Du vil blandt andet blive uddannet på Piranha/Eagle og de kommunikationssystemer der er på køretøjet. Ud over de tekniske uddannelser er der også taktiske uddannelser. En del af disse uddannelser vil foregå i samspil med den estiske MEKINF DEL der udgør Force Protektion for vores enhed.

Vi vil indgår i et beredskab for at kunne indsættes med kort varsel. I forhold til resten af CSCOY er FCPDEL en enhed der primært arbejder i felten og derved oparbejder gode feltkundskaber. Kort sagt besidder en soldat hos os en god blanding af militær færdigheder og god teknisk forståelse samt evnen til at holde hoved koldt.

Du skal forvente en udstationering til Adazi i efteråret 2022 eller sommeren 2023. Der er mulighed for at få familien med til Adazi. En udstationering er som udgangspunkt 3 år.
Der vil forventelig være 3 større øvelser i Baltikum pr. kalenderår. Varighed 2-3 uger pr. øvelse.
Om dig
Du er konstabel med en grundlæggende militær uddannelse. Du er soldat, der elsker livet i felten, og har samtidig interesse i det tekniske aspekt.

Du er selvstændig tænkende. Du har mod til at lære, men samtidig udvikle FCP måde, at agere i felten på. Du kan samarbejde med danske samt udenlandske soldater.

Der er et komplet uddannelsesprogram, så de omskolinger/uddannelser du evt. mangler vil du få i CSCOY.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil indledningsvis være i Fredericia. På sigt vil stillingen flytte til Adazi, Letland som en udstationering.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company; kaptajn Jan Iskov Jürgensen på mobil 4165 6278 eller mail MNDN-CB-100A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 30. januar 2022. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler med ansættelse snarest muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Multinational Division North
”Multinational Division North (MND North) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent