Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Business Analyst (M331) til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Business Analyst (M331) til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vil du være med til at skabe retningen for Forsvarets foretrukne leverandør af vedligeholdelse? Og motiveres du af at drive strategisk forretningsudvikling i en kompleks organisation med en stejl læringskurve?

Som Business Analyst i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) gør du en afgørende forskel for Forsvarets beredskab og operationer. Dine forretningsindsigter danner grundlaget for FVTs forretningsstrategier og du kommer til at arbejde tæt sammen med beslutningstagere på tværs af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Du bliver en del af Strategi- og Analysesektionen i Brabrand, som varetager FVTs strategiske udvikling og identificerer nye forretningsmuligheder, udvikler business cases og driver organisationens performance management dashboard og business intelligence.

Sektionen er omdrejningspunktet for optimeret sourcing i FVT og består af syv engagerede militære og civile medarbejdere med ekspertise inden for bl.a. Forsvarets virke, virksomhedsledelse, industriel produktion, BI-analyser, organisationsudvikling m.v. Vi anvender vores kompetencer i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring er derfor en naturlig del af hverdagen, hvor der er plads til at tænke højt, når gode idéer opstår.
Om stillingen
Du leverer forretningsindsigter og koncepter til direktionen med udgangspunkt i kundernes og FVTs behov, samt analyser ifm. Forsvarsforliget. Dit arbejde kommer til at foregå på tværs af de tre værn: Flyvevåbnet, Hæren og Søværnet, hvor du bl.a. varetager følgende opgaver:

• Udarbejdelse af forretningsanalyser og business cases.
• Udarbejde rapporter, som gør ledelsen i stand til at træffe oplyste og strategiske beslutninger.
• Strategi- og forretningsudvikling.
• Forberedelse til Forsvarsforlig.
• Implementering af strategier og koncepter baseret på dine analyser.
• Projektledelse og -koordination for at eksekvere strategier og koncepter baseret på dine analyser.

Afhængig af dine kompetencer og ambitioner, kan du få selvstændigt ansvar for udvikling, eksekvering og opfølgning på udvalgte forretningsudviklingsprojekter.

Til understøttelse af din udvikling vil du i starten af ansættelsen få mulighed for at deltage på flere kurser, som kan kræve rejsedage. Derudover skal du forvente en uges rejsedage om året fordelt på enkeltdage. Fleksibilitet er vigtigt i sektionen og der er derfor også mulighed for hjemmearbejdsdage efter nærmere aftale.
Om dig
Du er ambitiøs og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor der er meget at lære. Du udviser stor nysgerrighed og høj ansvarlighed. Du kommunikerer stærk i skrift og tale. Du trives bedst med kombination af samarbejde og at kunne fordybe dig alene. Du er udpræget ”go-minded” og leverer dine opgaver inden for deadline. Du trives med udfordringer og forhindringer, og kender egne styrker og svagheder og er analytisk stærk.

Du er evt. ingeniør i forretningsudvikling, cand.merc i ”Innovation Management and Business Development”, eller du har en anden relevant akademisk uddannelse og kommer måske fra en stilling inden for forretningsudvikling og vedligeholdelse.

Såfremt du har militær baggrund, er du major/orlogskaptajn, eller en ambitiøs kaptajn/kaptajnløjtnant i gang med MMS uddannelsen eller du har afsluttet en relevant meritgivende civil masteruddannelse.

Du har kendskab til MS Office-pakken, samt et ERP system, gerne SAP PM, SAP MM og SAP PS. Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets organisation eller kommer fra en lignende organisation.

Vi sørger for, at du bliver godt klædt på gennem et skræddersyet introduktionsforløb ud fra din baggrund og kompetencer
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller anden relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Civile ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos major Søren Godik Godiksen, tlf.: 2560 7209. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 22. februar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.02.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent