Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion i Materielelementet, Slagelse


Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion i Materielelementet, Slagelse

Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks i relation til planlægning og styring af Hærens materiel?
Om os
Du skal indgå i Materielelementet i Logistiksektionen ved Hærkommandoens stab. Materielelementet varetager bl.a. styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

Vi arbejder med normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel i et snævert samarbejde med Hærens myndigheder og øvrige stabe under Forsvarskommandoen.
Du vil indgå i et element, hvor der generelt er mange samtidige opgaver med korte svarfrister. Der må således forventes et vist arbejdspres, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder er væsentlig.

Vi er et element med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt indenfor mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang. Du vil indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ’alt er muligt’.

Dit virke gennemføres integreret med den resterende del af Hærkommandoens Logistiksektion og i tæt dialog med øvrige sektioner i Hærkommandoen og øvrige værnskommandoer samt ikke mindst Hærens myndigheder og enheder.
Om stillingen
Med stillingens geografiske placering i Slagelse er den primære opgave som Hærkommandoens repræsentant at opbygge og bevare nærhedsprincippet samt lokalt kendskab til enheder i garnisonen, herunder også Garderhusarregimentets enheder på Bornholm. Her skal du bidrage til koordinationen af det materielmæssige område på tværs af enhederne. Derudover vil du få til opgave at deltage i stabsarbejder og processer, der sikrer, at Hærens materiel er normeret og fordelt på den mest hensigtsmæssige måde, det vil sige i balance med strukturens behov, opgavers prioritering og Hærens samlede materielbeholdning.

Materielelementet er ansvarlig for drift af Hærens materiel, hvilket sker i tæt koordination med Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du vil generelt varetage opgaveløsningen i tæt samarbejde med Hærens myndigheder, hvilket bl.a. omfatter logistiske koordinationsmøder, uddannelse af logistisk personel samt kontaktbesøg ved Hærens myndigheder og enheder. Du vil ligeledes deltage i fordeling og forvaltning af Hærens materiel i national såvel som i international struktur. Du vil således være placeret helt centralt i håndtering af Hærens samlede logistiske virksomhed med fokus på Hærens enheder i Slagelse Garnison. Du skal desuden forvente at få ansvaret for et eller flere sagområder indenfor materielområdet, afstemt med dine kompetencer, hvor du er eksperten og den primære sagsbehandler.

Vigtige delelementer i dagligdagen vil være stabsarbejde og behandling af forskellige problemstillinger samt at bringe nye ideer i spil og omsætte konkret sagsbehandling og stabsarbejde til opstillingsgrundlag, sagsoplæg og briefinger.

Du vil være i kontinuerlig tæt dialog med Hærens myndigheder og enheder vedrørende fordeling og drift af myndighedens materiel.

Som en del af en gruppe dedikerede medarbejdere, der hver især er specialister på deres område, er du underlagt en elementleder, der er major og placeret i Karup.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, ligesom omfanget af længerevarende rejseaktivitet er begrænset. Der vil være behov for tjenesterejser til Karup ca. en gang om måneden og til Bornholm ca. en gang i kvartalet.
Om dig
Du er chefsergent eller en erfaren seniorsergent med en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent. Du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du forventes at have erfaring fra tidligere tjeneste som logistikbefalingsmand, materielbefalingsmand eller materielfaglig sagsbehandler ved enten ansvar 4, niveau III eller anden niveau II.

Du kan indgå i et fagligt teknisk team som sagsbehandler med gode egenskaber indenfor planlægning og styring af pålagte opgaver, hvorfor gode analytiske egenskaber er en forudsætning.

Du har ligeledes et højt materielfagligt niveau inden for anvendelse af DeMars SAP (ECC) i særdeleshed indenfor MM (myndigheds- og lagerbeholdning) samt gerne PM (vedligeholdelse).

Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan arbejde selvstændigt og træffe de nødvendige og effektive beslutninger.

Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedssyn. Du kommunikerer klart og tydeligt både skriftligt og mundtligt.

Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så er materiel og logistikområdet det, du brænder for.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Materielelementet major Klaus K. Bredholt på telefon 72 81 20 86.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent