Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Teknisk befalingsmand ved EH101 Maintenance Flight i Karup


Teknisk befalingsmand ved EH101 Maintenance Flight i Karup

Er du uddannet flymekaniker?
Ønsker du at arbejde med vedligeholdelse af Forsvarets EH101 helikopter og udvikling af dennes teknikere?
Har du lyst til et anderledes, spændende og udfordrende job, med en dynamisk hverdag?
Hvis ja, så har du nu mulighed for at søge en stilling i vores EH101 Maintenance Flight!
Om os
EH101 Maintenance Flight har fast tjenestested på Flyvestation Karup i Midtjylland, og er en del af Forsvarets vedligeholdelsestjeneste.

Vi har ansvaret for 1st og 2nd Line Maintenance af Forsvarets EH101 helikoptere nationalt såvel som internationalt.

EH101 Maintenance Flight består af et team på 40-45 mand. Vi er et ungt team med en masse udviklingspotentiale, og en vilje til hele tiden at udvikle og dygtiggøre os. Vi yder alle et yderst professionelt stykke arbejde i vores udførelse af vedligeholdelsen på vores helikoptere.

EH101 helikopteren har mange operative opgaver som den skal løse nationalt, heriblandt SAR beredskab, som opretholdes 365 24/7 i Danmark. Vi støtter også politiet med almindelig hjælp, som blandt andet omfatter eftersøgninger af bortkommende personer.

Internationalt løser EH101 helikopteren opgaver rundt om i verden, hvor den blandt andet fremhæves for dens unikke løftekapacitet af både personel og gods.
Om stillingen
Som teknisk befalingsmand i EH101 Maintenance Flight, vil du blive en del af ledelsesteamet, der driver det daglige vedligehold af Forsvarets Search And Rescue (SAR) og Tactical Troop Transportation (TTT) helikoptere. Du vil blandt andet stå for større reparationer af stellene, og du vil skulle støtte på dok-kontoret i udførelsen af mindre eftersyn.

Som teknisk befalingsmand vil du også få opgaver, der ikke udelukkende relaterer sig til flyvedligehold. Det kan være ledelsesopgaver i forbindelse med fx samle/adskille stilladser, klargøre til øvelsesaktivitet og lignende.

Som en del af vores ledelsesteam vil du også være med til at påvirke udviklingen af medarbejderne i den dok du kommer til at være i. Du vil blandt andet komme til, i samarbejde med dokleder og næstkommanderende (NK), at have indflydelse på kompetenceudviklingen af teknikerne.

Vi har i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste et tæt samarbejde med Helicopter Wing Karup og Eskadrille 722. Dette betyder, at der kan forekomme øvelsesaktiviteter i ind- og udland, samt indsættelser i internationale operationer, som det forventes at du vil skulle deltage i.

Den tekniske befalingsmandsstilling er en udviklingsstilling, hvor din personlige og faglige udvikling er i fokus. Derfor kommer du også selv til, i samarbejde med doklederen, at have indflydelse på dine arbejdsopgaver. Dette vil gavne dit fremtidige virke som befalingsmand.
Om dig
Det vi søger og ønsker, er en motiveret medarbejder med gåpåmod, og en vilje til at gøre vores, i forvejen gode arbejdsplads, til et endnu bedre sted at være.

Vi søger først og fremmest en god og motiveret kandidat. Det er en fordel hvis du allerede er uddannet sergent, men ikke et krav. Du skal dog være egnet til, at gennemføre den grundlæggende sergentuddannelse (afprøvning ved Forsvarets Rekruttering).

Du skal være uddannet flymekaniker, med et AML. Gerne på EH101 helikopteren, men dette er ikke et krav.

Du skal ville arbejde med personlig udvikling af mennesker, have styr på dine stumper og være åben og ærlig omkring dit arbejde. Som teknisk befalingsmand vil du blive taget med på råd, og du vil få stor indflydelse på dokkens udvikling.

Det forventes at du skal deltage i diverse opkvalificerende kurser, så du kan udfylde din funktion til fulde. Dette indbefatter også opgaver, der skal løses i dokleder- og NK fravær.

Du skal være indstillet på, at der er mulighed for, at du skal deltage i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter
dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Flight Commander kaptajn Peder Blokdal på telefon 72 84 27 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

27.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent