Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Medic eller SOSU med militær baggrund til Infirmeri Midtjylland under Forsvarets Sanitetskommando (genopslag)


Medic eller SOSU med militær baggrund til Infirmeri Midtjylland under Forsvarets Sanitetskommando (genopslag)

Har du lyst til at arbejde i et sundhedsfagligt team på et infirmeri, er det nu, du skal søge.
Har du en militær baggrund og sundhedsfaglig interesse kan du komme i betragtning til stillingen.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Infirmeriet Midtjylland er beliggende på Flyvestation Karup, og er en kombineret læge- og tandklinik. Vi varetager også konsultationer og undervisning på kasernerne i Skive og Holstebro. På infirmeriet får du overlæger, sygeplejersker, tandklinikpersonale, kontorassistent og en anden Medic som kolleger. Vi foretager helbredsundersøgelser, flymedicinske undersøgelser, varetager de værnepligtiges sundhedsfaglige problemstillinger, vurderer akutte tilstande hos det fastansatte personel og støtter/rådgiver langtidssygemeldte medarbejdere. Herudover foretager vi skadestuearbejde, vaccinerer og udfærdiger diverse attester. Kort sagt: Vi passer på dem, der passer på os!
Om stillingen
Dit arbejde vil være en blanding af sundhedsfaglige, administrative og logistiske opgaver.
Din overvejende funktion vil være, at assistere læger og sygeplejersker ved behandlinger og vaccinationer. Du skal desuden foretage forundersøgelser til konsultationer, flymedicinske undersøgelser og helbredsgodkendelser såsom EKG, blodtryksmåling, lungefunktionsundersøgelser, høreprøver og urinundersøgelser med mere.

Dine administrative og logistiske arbejdsopgaver omfatter infirmeriets arbejdstidsregistrering, fakturabehandling, rejseafregning, ajourføring af stamdata, arbejdstidsregistrering, bestilling- og vedligeholdelse af køretøjer, samt rekvirering af materiel. Disse opgaver løses i samarbejde med FSK stab. Du skal også indgå i infirmeriets reception, der besvarer telefonopkald og modtager/registrerer patienter i elektroniske patientjournal. Endelig skal du bistå med de praktiske opgaver der indgår i det daglige arbejde, eksempelvis vedligeholdelsen af infirmeriets køretøjer.

Afhængig af din faglige baggrund og erfaring, vil du modtage relevant oplæring til at kunne løse disse opgaver.
Vi lægger vægt på et uformelt og trygt arbejdsklima til gavn for både medarbejdere og brugere.
Om dig
Du skal have en militær baggrund. Derudover skal du enten være uddannet medic eller SOSU eller noget ækvivalerende inden for det sundhedsfaglige område.
Det er en fordel, hvis du også har uddannelse og erfaring med DeMars inden for det administrative og logistiske område.

Som person er du udadvendt, selvstændig, serviceminded og kvalitetsbevidst, da vi løser mange forskellige opgaver. Humoristisk sans og vilje til at løse uforudsete opgaver vægtes højt. Vi forventer du har kørekort til personbil.
Afhængig af dine forudgående kvalifikationer, må du påregne – især i starten – en del oplæring og kursusdeltagelse. Vi lægger vægt på udvikling af både dine faglige og personlige kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Er du fra Flyvevåbnet/Søværnet er løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Infirmeri Midtjylland; overlæge, Vibeke Skjold Kruse på telefon: 91 33 57 65 eller via mail FSK-I-CHMJ@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er mandag den 28. januar 2022. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Vi venter dog gerne på den rette medarbejder

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent