Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Chef til ammunitionssektionen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Sektionschef til ammunitionssektionen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du major med ønske om at være chef?
Er du en god leder?
Er du god til at samarbejde?
Og kan du håndtere flere opgaver samtidig i et hektisk arbejdsmiljø?
Hvis du kan sige ja til dette, er du måske vores nye sektionschef (Kapacitetsmanager) i ammunitionssektionen (WAM) i Forretningsområde Soldaten ved Kapacitetsansvarlig Land (KALA) under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
WAM har overordnet til opgave at håndtere værnsfællesammunition fra ”vugge til grav”.

Og gennemfører således en forretningsanalyse af ammunitionslager og – håndtering, samt effektivisering af indkøb af ammunition.

WAM gennemfører endvidere forskellige rammeaftaler og projekter.

WAM er en selvstændig sektion og er underlagt Forretningsområde Soldaten. Sektionen består af en chef (evt. dig), en næstkommanderende og fire sagsbehandlere med hver deres specialer. Medarbejderne i sektionen, er både militære og civile. Sektionen er præ-get af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Sektionen forventes at vokse med minimum to medarbejdere i første halvår af 2022.

Dagligdagen i sektionen er spændende, da man har en stor berøringsflade med brugere i størstedelen af forsvaret, hertil leverandører, Værnsstabe m.fl. Derudover får man som sektionschef i FMI lov til at være chef på et niveau, som normalt ikke tilfalder majorer.
Om stillingen
Din hovedopgave er at lede dine medarbejdere og derved løse sektionens opgaver, så du samlet kan varetage kapacitetsansvaret. Det vil sige du skal være med til, at sikre en opti-mal anvendelse af de afsatte ressourcer på ammunitionsområdet samt sikre, at der sker en integration mellem indmeldte behov og det reelle forbrug.

Du er ansvarlig for udarbejdelse af diverse studier, notater, håndakter m.m. og er overfor Chefen for Forretningsområde Soldaten ansvarlig for at sektionens kapaciteter, bliver indsat i nødvendige og tilstrækkelige mængder, med den aftalte funktionalitet og ydeev-ne. Hvilket også omfatter sikring af den faglige kvalitet i sektionens opgaveløsninger.

Du skal påregne at deltage i møder både i sektionen og ved samarbejdspartnere, derfor kan der påregnes rejseaktivitet i både i ind- og udland.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling samt et godt arbejdsmiljø.
Om dig
Du har bred erfaring som M331 og vil nu gerne være sektionschef.
Du har baggrund i Hæren med et godt kendskab til de operative opgaver, som Hæren lø ser både nationalt og internationalt. Du har stærke analytiske evner, solid erfaring med personaleledelse af erfarne vidensmedarbejdere med både militær og civil baggrund. Du har blik for vigtigheden af at opbygge og holde gode relationer i FMI og KALA og på tværs af hele Forsvaret.
Derudover har du gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på såvel dansk som på engelsk. Du har gode IT-brugerkompetencer herunder erfaren som bruger af Microsoft Officepakken.

Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en hektisk hverdag, at du er en god analytiker og at du kan arbejde selvstændigt og formår at følge dine opgaver til dørs. Det er også en fordel, at du er en fleksibel og proaktiv teamspiller, da vi ofte arbejder i, og sammen med, midlertidigt etablerede projektorganisationer.

Der vil være mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for hjulkøretøjssektionen, OLTom Elvius-Brisson på telefon +45 22 35 68 87 eller via mail på FMI-LA-CHW@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoens underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

06.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent