Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup (genopslag)


Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup (genopslag)

Vil du være i centrum for luftoperationer i Flyvevåbnet, så har du nu muligheden i et særdeles spændende og ansvarsfuldt job. National Air Operations Centre (NAOC) tilbyder en operativ stilling som Senior Duty Officer assistent ved Flyverkommandoen.
Om os
NAOC fører nationale og internationale luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt frem til ”Transfer of Authority” til NATO. Denne føring skal kunne finde sted inden for det fulde spektrum af luftoperationer.

NAOC varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationer på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Som Senior Duty Officer assistent (SDOA) er du underlagt Senior Duty Officer (SDO) og støtter denne i føring af luftoperationer i dansk luftrum. Sammen med SDO bemander SDOA NAOC operationsrum i Karup 24/7 og sammen fungerer I som bindeleddet imellem FLV enheder på nationalt beredskab og overliggende militære samt civile myndigheder. Vagtteamet er derfor også operativ stedfortræder for CH NAOC, og refererer blandt andet direkte til National Available Air Defence Commander (NAADC) samt nationalt værnsfælles niveau; Operationsstabens Joint Operations Centre (JOC). SDOA moniterer en række operative systemer og er ansvarlig for modtagelse af X-post til både NAOC og den øvrige del af Flyverkommandoen. SDOA er desuden ansvarlig for føring af elektronisk operationsdagbog. SDOA uddannes som kryptooperatør og har det daglige ansvar for håndtering af NAOC kryptomateriel.

En af dine primære operative opgaver er at støtte SDO i dennes operative ansvar for overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum, herunder medvirke til indsættelse af det danske afvisningsberedskab samt øvrige FLV beredskaber. Du bidrager desuden til afviklingen af den gældende Air Task Order (ATO), hvor alle flyvninger under FLK kommando fremgår. Rettelser til denne plan vil være dit ansvar i afviklingsperioden.

Ved siden af vagttjeneste, støtter du også jævnligt med produktion af daglig ATO.

NAOC udvikles til at kunne varetage øget nationalt beredskab. Stillingen tilbyder derfor mulighed for udvikling og uddannelse til varetagelse heraf. I takt med at dine kompetencer inden for Air Operations Centre (AOC) virket stiger, vil du få mulighed for at knytte SDOA virket sammen med forøgede nationale beredskaber samt til NATO AOC (JFAC). Derfor vil dine kompetencer også have relevans for FLK AIR C2 INTOPS kapaciteter, og du skal derfor være indstillet på udsendelse samt deltagelse i international øvelsesvirksomhed, såfremt dette behov opstår.
Om dig
Du har en solid operativ baggrund. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har en kontrol- og varslingsbaggrund. Ansøgere med anden operativ baggrund er imidlertid meget velkommen til at ansøge. Det er ønskeligt, at du har operativ erfaring fra deltagelse i internationale luftoperationer.

Det er en forudsætning, at du kan udcheckes og godkendes som SDOA. Dine engelskkundskaber skal være gode og stillingen kræver godkendelse til HEMMELIGT.

Gode samarbejdsevner, stort overblik, evnen til at holde mange ”bolde i luften”, selvstændighed og en pragmatisk opgavetilgang er vigtige egenskaber hos en SDOA. Vi forventer, at du naturligt bidrager til den samlede opgaveløsning og at du samtidig kan håndtere en hverdag med fyldt med operative udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Kim H. H. Jensen på telefon 72 81 15 96 på hverdage mellem kl. 0800 og 14.00 eller på mail FKO-F-CHNOC@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 31. januar 2022.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent