Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Indkøber til Indkøbsafdelingen i Ballerup.


Software indkøber til Forsvaret

Arbejder du struktureret og kan du bevare overblikket i pressede situationer, så er du måske den nye indkøber som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup står og mangler.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har, som styrelse i Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer.

Vi har ca. 2.000 medarbejdere, hvor omkring 1.500 er civile og 500 er militære. De ca. 900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Division, hvor stillingen er organisatorisk placeret. Her er medarbejdere fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Ballerup, København.

Supply Chain Division varetager meget store dele af forsyningskæden i Forsvarsministeriets koncern, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til kampvogne. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og indkøb. Supply Chain Division har soldaten i centrum og forsyner soldaten.

I Indkøbsafdelingen lægger vi vægt på høj faglighed og initiativ. Arbejdet i afdelingen foregår i en uformel omgangstone, og med et arbejdsklima, der bærer præg af stor aktivitet. Vi prioriterer den daglige trivsel og dialog højt.
Om stillingen
Som indkøber vil du høre til i Supply Chain Division, Indkøbsafdeling og indgå i et professionelt team af erfarne materielplanlæggere og indkøbere af reservedele til Forsvarets Militære område. Du bliver ansat i sektionen for Maritim og IT. Den ledige stilling er i teamet for indkøb af Konsulentydelser og Software

Dine hovedopgaver er at
• Validere indkøbsrekvisitioner og være ansvarlig for, at indkøb foregår inden for tildelt budgetramme.
• Placere indkøbsordrer og sikre gennemførelse og opfølgning af bl.a. betalingsafvikling, varemodtagelse samt overholdelse af leveringstider.

Herudover forestår vi annoncering jævnfør Udbudsloven for indkøb op til tærskelværdien for EU-udbud.
Om dig
Du har en kontoruddannelse eller lignende og har erfaring med indkøb/logistik i SAP. Du har erfaring med indkøb og administration af disse. Derudover vil det være en fordel, hvis du har suppleret med en akademiuddannelse inden for logistik og indkøb, men det er ikke et krav. Kendskab og/eller erfaring med Udbudsloven er ligeledes en fordel.

Du bidrager til et godt samarbejde, og du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som engelsk. Du er serviceminded og har flair for at håndtere mange forskelligartede opgaver, samt en god kollega man kan regne med.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen udgør 26.504,00 pr. måned. Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.


Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, kan du kontakte indkøbssektionschef Maritim og IT Henrik Lyngsie på telefon 7281 4131.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Sheeba Krause på telefon 32665036

Ansøgningsfristen er den 19. januar 2022.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer og ansættelsen er den 1. februar 2022 eller snarest herefter.

Du skal søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og kampfly til støvler og lommeknive.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

19.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent