Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Chef for ledelseselementet ved Staben ved Gardehusarregimentet


Chef for ledelseselementet ved Staben ved Gardehusarregimentet

Er du erfaren kaptajn eller major M322 og vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for styring, planlægning og ledelse? SÅ er stillingen som chef for ledelseselementet i Staben ved Gardehusarregimentet måske interessant for dig?
Om os
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, V Uddannelsesbataljon, som uddanner værnepligtige og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Stillingen som chef og ceremoniofficer er placeret i staben ved Gardehusarregimentet, som består af 46 fastansatte. Derudover kan staben støttes af op til 22 reservister.

Vi støtter med personaleadministration og -forvaltning, presse- og informationstjeneste, sikkerhedstjeneste, uddannelsesmateriel, arbejdsmiljø, og idræt.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Vi er konstant indsat og operationstempoet er generelt højt.

Vi tror på, at mangfoldighed, samarbejde på tværs af enheder, faglige skel og ikke mindst en tryg fælles arbejdsplads styrker løsningen af vores opgaver. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver med mening.

Tjeneste i staben giver gode muligheder for at videreuddanne sig, f.eks MAU, ligesom at du vil få en stabil hverdag med gode muligheder for at få arbejde og privatliv til at passe sammen.
Om stillingen
Som chef for ledelseselementet fungerer du, efter behov, som stedfortræder for stabschefen.

Ledelseselementet består ud over dig selv af arbejdsmiljøkoordinatoren, presse og informatik medarbejder, regimentschefens sekretær og Interforce koordinatoren.

Du vil komme til at koordinere og samarbejde med Økonomielementet fra Forsvarskommandoens Økonomidivision placeret ved 2. Brigade, hvor du vil løse økonomiopgaverne i tæt samarbejde med pågældende sagsbehandler der er tilknyttet Gardehusarregimentet. Ligeledes vil du lave kontrol af overholdelse af budgettet samt deltage i økonomimøder ved HKO efter behov.

Du vil månedligt fremlægge budgetopfølgning og deltage i udarbejdelsen af ledelsesinformation i samarbejde med stabschefen for CH/GHR. Ydermere har du ansvaret for administrationen af Gardehusarregimentets fonde, legater, herunder budget, regnskab, finansiel investering samt kontakten med statsautoriseret revisor, bankforbindelser og fondsmyndigheder.

I stillingen vil du også fungere som cermoniofficer hvor du overordnet vil stå for Gardehusarregimentets ceremonielle tjenester tilknyttet regimentet; årsdagsparader, paroler, fremstilling, adventsgudtjeneste m.fl.

Derudover vil du bistå i forbindelse med kontakt og koordinering med Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab vedrørende ceremonielle afgivelser og opgaver som vedrører kongehuset med Gardehusarregimentet deltagelse. I forhold til sidstnævnte vil du i samarbejde med afgivende enhed skulle gennemføre kontrol og efterfølgende inspektion af eksempelvis fodkommandoer forud for afgivelse.

I rollen som Ceremoniofficer har du ved ceremonielle begivenheder kontakt med en bred vifte af mennesker, herunder blandet andet myndigheder, institutioner, private og pressen.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller major M322 med en relevant baggrund. Du har igennem en årrække bevist, at du har de kompetencer, holdninger og kommunikative evner, som sandsynliggør, at du vil kunne virke i stillingen som chef og ceremoniofficer.

Du har gode færdigheder på IT-området og har desuden gennemgået relevante DeMars grundkurser, særligt WorkZone. Herudover har du kørekort til personbil.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du sætter en ære i at lede og koordinere og du er altid omhyggelig i udførsel af dine opgaver.

Som person er du imødekommende, serviceorienteret, ansvarsbevidst, udadvendt og har masser af gåpåmod. Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation. Du har udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets, som den enkelte soldats rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde. Derudover er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere civile som militære.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Kim Galsgaard-Olsen på telefon 30 36 50 35 eller mail GHR-STCH@mil.dk eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-S1-11A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfrist er 23 . januar 2022. Samtaler i uge 4.

Stillingen ønskes besat den 1. marts 2022.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent