Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Elektronikfagtekniker el. lignende til Radarværkstedet i Frederikshavn (genopslag)


Elektronikfagtekniker el. lignende til Radarværkstedet i Frederikshavn (genopslag)

Radarværkstedet i Frederikshavn søger en elektronikfagtekniker, eller lignende med hænderne skruet rigtigt på, til en udfordrende hverdag med arbejde på Søværnets systemer inden for radarteknik, helikopterindflyvningslys og våbenteknik.
Om os
Radarværkstedet er placeret på Flådestationen i Frederikshavn og arbejder tæt sammen med hovedværkstedet, som er placeret i Korsør.

På Radarværkstedet i Frederikshavn, er vi 10 dygtige teknikere og 2 - 4 lærlinge, som tager os af følgende opgaver.

- Radarsystemer, herunder navigations og varslingsradarer
- Våbensystemer, herunder sigter til kanoner samt missilsystemer
- Helikopterindflyvningslys for helikopterbærende skibe

På værkstedet mødes du af et stærkt hold, af fagligt dygtige teknikere i et løsningsorienteret arbejdsmiljø med højt til loftet og en uformel omgangstone.

Vi vægter kvalitet og arbejdsmiljø højt som en del af opgaveløsningen – og er certificeret i henholdsvis ISO9001 samt ISO45001.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil blive: installation, modifikation, reparation og vedligeholdelse af radarsystemer, helikopterindflyvningslys og våbensystemer. Til en start vil du blive oplært i ét til to systemer, men vil på sigt blive introduceret og oplært på alle tre områder.

Arbejdet foregår både på faste installationer i land, ombord på Søværnets enheder og på værkstedet.
Da opgaveløsningen medfører klatring i master, er det en forudsætning at du kan helbredsmæssigt godkendes til arbejde i master og bestå kurset: Evakuering og redning i højden, i hele ansættelsesforholdet

Du vil indgå i en vagtordning på værkstedet efter grundig oplæring.

Vi løser opgaver på tværs af Danmark, deraf må der forventes rejseaktivitet.
Om dig
Du er udlært og har svendebrev som elektronikfagtekniker eller lignende.
Du kan også være konstabel med svendebrev.
Du har lyst til at gøre en forskel og har desuden mod på at arbejde med Forsvarets avancerede tekniske systemer.

- Som person er du fleksibel, løsningsorienteret og er god til at kommunikere både med kunder og kollegaer.
- Du sætter en ære i dit arbejde og faglighed.
- Du kan både arbejde selvstændigt og i grupper
- Du arbejder målrettet og bidrager med sparring og løsningsforslag
- Desuden bidrager du med godt humør.


Gyldigt kørekort kategori B, er et krav.
Ansættelsesvilkår
Militær ansættelse:
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Civil ansættelse:
Er du civil, sker ansættelse og aflønning i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er på kr. 25.826,78 pr. måned.
Basislønnen er opgivet i oktober 2021 niveau.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ønske om militær ansættelse:
Det er dog også muligt for civile at søge om militær ansættelse. Ønsker du dette, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning, ellers vil vi betragte din ansøgning til en civil ansættelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Er du militær, er ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værk-stedsleder Radarværkstedet Frederikhavn Kasper Andersen på telefon 20494058, eller Værkstedsleder Radarværkstedet Korsør Marianne Raahauge på telefon 29216215.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår til den militære stilling, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9171 eller mail fps-ba-bs251@mil.dk.

Hvis du er civil, og har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Lasse B. Bull på telefon 7281 9156.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle.

Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

05.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent