Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Konstabler til Recce sektion i Skive


Konstabler til Recce sektion i Skive

Er du den alsidige soldat, der har lyst til at kombinere opklarings- og ingeniørfærdigheder.

At være en aktiv del af en enhed med opgaver du ikke finder andre steder.
Om os
Ingeniørrekognoscering (IGRECCE) er en enhed, som til hverdag er en del af stabskompagniet (STKMP). Kompagniet hører under 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) ved 1. Brigade.

Kompagniet uddanner, træner og indsætter ingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen, herunder opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.

IGRECCE er en nyoprettet enhed, der havde opstart 1 JAN 2020. Enheden har til opgave, at indsamle og rapporterer informationer om terræn og infrastruktur til hhv. PNIGBTN og 1BDE.

IGRECCE er en enhed, der ligger vægt på udvikling og faglighed.
Om stillingen
Du vil i stillingen skulle virke i alle funktioner (reccemand/spejder, kører, skytte) i rammen af IGRECCE- GRP, SEK og DEL.

De funktioner vi søger i øjeblikket er kører og skytte.

Du vil ikke være låst i denne stilling og der mulighed for at rotere i stillinger på sigt.

DEL består af 16 mand fordelt på fire køretøjer, med en fører på hver bil.

Altså arbejder man tæt sammen i små grupper.

Det betyder også at der er en forventning om, at alle byder sig til og alle kommer med input.

Der vil i stilling være en stor grad af selvstændighed og det forventes, at der arbejdes efter princippet ´´frihed under ansvar´´.

I hverdagen vil der være et højt tempo med uddannelse, som primært foregår i felten og på øvelser.

Aktiviteter der skal sætte enheden i stand til, at kunne være indsat selvstændigt eller med opklaringsenheder i alle typer opgaveløsninger.

Foruden uddannelse i felten er der funktionsuddannelse, som blandt andet består af uddannelse i den tekniske rekognoscering, som danner forudsætning for indsættelse af PNIGBTN´s øvrige kapaciteter.

Derudover står uddannelsen sprængningsuddannelse, våbenuddannelse, orienteringslære, signaluddannelse og meget mere.
I IGRECCE kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads med mange varierende opgaver og udfordringer.

Det vil være en enhed med unikke opgaver, som du ikke finder andre steder i forsvaret.

IGRECCE er professionel enhed, hvor der vil være en uformel omgangstone med plads til individet og dennes udvikling.
Om dig
Du brænder for at være soldat, og ønsker at have en hverdag, der sjældent ligner hinanden.

Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og står ikke bagerst, når der skal tages fat.

Du har flair for at tilegne dig teoretisk viden og har evnerne til at omsætte den i praksis.

Du besidder en høj grad af professionalisme og selvstædighed, hvor du konstant søger at videreudvikle dine egne færdigheder.

Det forventes at du hurtigt tilegner dig viden og færdigheder indenfor relevante fagområder.

Stillingen stiller krav til at du som soldat, kan tage beslutninger og nytænke opgaveløsninger.

Du vil blive stillet opgaver, hvor du skal kunne analyser og tage en beslutning på kort tid, og du giver ikke op, før opgaven er løst.

Du er i god fysisk form og kan bestå forsvarets operative fysiske anbefalinger til kategori 4.
Det er ønskeligt at du har gennemgået Ingeniørgrunduddannelsen, ligesom B- og evt. C-kørekort vil være en fordel.

Du er, eller kan, sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”, og du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele dit ansættelsesforhold.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Claus Ruge Pedersen på telefon: 41 86 04 91.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.02.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent