Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Transmissionsoperatør (korporal) til NATO CIS- enhed i Haderslev


Transmissionsoperatør (korporal) til NATO CIS- enhed i Haderslev

Har du lyst til, at være en del af et kompagni med en operativ opgave som under øvelser og på beredskab samt i internationale missioner støtter nogle af NATOs største hovedkvarterer? Så er en stilling ved DCM E måske noget for dig.
Om os
NATO Deployable Communication Module (DCM) er skabt til at levere CIS (Communications and Information Systems) løsninger til NATOs deployerbare hovedkvarterer under øvelser eller i beredskab. Derudover støtter DCM-E også NATO hovedkvarter under INTOPS, hvilket senest var tilfældet under RSM i Afghanistan. I 2022 vil kompagniets fokus være på, at opretholde evnen til at indgå i beredskab med et fransk NATO hovedkvarter.
Det betyder at vores dagligdag i kompagniet spænder bredt, med alt fra opretholdelse af nationale kvalifikationer, til NATO funktionsuddannelse og øvelsesaktivitet i udlandet.

Det danske DCM-E kompagni er operativt underlagt 1st Nato Signal Battalion (1 NSB) som er garnisoneret i Wesel, Tyskland. 1 NSB er et multinationalt battaljons hovedkvarter som rummer mange forskellige nationaliteter.
Vi er placeret på én topmoderne lokation i Haderslev, hvor du vil skulle forrette tjeneste. Derudover er vi underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet som er placeret på Ryes kaserne i Fredericia.

Kompagniet består af i alt 60 soldater, hvoraf 45 er at finde i vores CIS deling og resterende i vores kommando deling. CIS delingen består af fem forskellige sektioner; Infrastruktur, Transmission, Server, Netværk og Service Desk. Kommandodelingen indeholder administrations- og forsyningskontor samt egne mekanikkere.

Du må derudover skulle forvente en del rejseaktivitet både til funktionsuddannelse men også internationale øvelser.

I kompagniet har vi en professionel og uformel omgangstone og du vil opleve at vi lægger stor vægt på den enkeltes soldats trivsel. Work-life balance er i fokus og dine nærmeste fører ser på mennesket bag soldaten.
Om stillingen
Det er transmissionssektionen der sikrer at signalet kommer fra A til B. Dette gøres gennem de tre forskellige systemer som kompagniet (KMP) råder over. Her er der tale mobile satellit paraboler og HF TACSAT radioer.
KMP arbejder udelukkende på NATO udstyr, så du vil møde en stor variation af udstyr, som ikke findes andre steder i Forsvaret og som er helt unikt for vores sektion.

Udover korporal stillingen består transmissionssektionen af 6 soldater fordelt på en oversergent som sektionsfører, en sergent som næstkommanderende samt 4 konstabler.

Du er som korporal i sektionen bindeleddet mellem sektionsfører og NK sektion og de andre medlemmer af sektionen. Du vil være en vigtig sparringspartner for sektionsføreren både hvad angår de operative løsninger samt udviklingen af sektionen.
Dine opgaver som korporal i sektionen vil derudover bestå af drift, og kontrol af udstyret, reparationer, modifikationer, opgraderinger, systemopdateringer samt en konstant overvågning af de systemer, som er aktive når vi er operative. Ydermere bistår vi de andre sektioner i kompagniet med hjælp til opbygning, test, vedligeholdelse, samt sammenpakning af sektionernes udstyr.

Som korporal i sektionen vil du skulle favne bredt og kunne arbejde med andre nationers teknikkere på samme niveau, samt civile ingeniører på daglig basis. Sektionen karakteriseres ved et stort ejerskab for opgaveløsningen, hvor alle tager for ansvar. Fagligheden er høj og man respekteres for sine kvalifikationer på tværs af grader.

Kompagniet tager ansvaret for, at du bliver uddannet og trænet til, at kunne varetage din opgave. Du vil få et introduktionsforløb til kompagniet, gennemgå funktionsuddannelse i ind- og udland samt modtage sidemandsoplæring af de andre rutinerede soldater i sektionen. Endvidere vil du selv have stor indflydelse på din uddannelse og udvikling.
Om dig
Det er ikke et krav at du er uddannet korporal for, at kunne besætte stillingen. Hvis ikke du er uddannet korporal skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale.
Vi forventer derudover, at du tager ansvar for dig selv og dine evner således, at du til enhver tid kan fremvise basale soldatermæssige færdigheder og udføre din funktion i kompagniet mv.

Vi forventer ligeledes at du er respektfuld, professionel, opsøgende og god til at samarbejde både internt i transmissionssektionen, men også eksternt med de andre sektioner:
- Du respekterer de forskelligheder du vil opleve blandt de andre soldater i kompagniet
- Du udviser en professionel holdning og møder til rette tid, i rette påklædning med det rette engagement.
- Du venter ikke på at opgaverne bliver serveret for dig, men opsøger dem og er på forkant.
- I DCM-E har vi tillid til hinanden og det vil vi også have til dig, allerede fra første dag.

Ønskelige erfaringer:
- HF
- TACSAT (Tactical Satellite Radio)
- ITIL
- Generel transmissions erfaring indenfor paraboler og radio
- Kørekort B, C og CE
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for DCM E; major Anders Høeg på telefon: 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller skrive en mail FSR-2B-100A@FIIN.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 30. januar 2022, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent