Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningshjælper til forsyningssektionen i Stabskompagniet i Skive


Forsyningshjælper til forsyningssektionen i Stabskompagniet i Skive

Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke.

Kan du lide at kombinere soldaterlivet med professionen som forsyningshjælper.
Om os
Stabskompagniet uddanner og træner højt specialiserede og dygtige ingeniørsoldater mhp. at kunne bidrage med forskellige kapaciteter til løsning af mange forskelligartede opgaver i rammen af 1Panseringeniørbataljon og 1Brigade.

Kompagniet er delt i fem specialiserede delinger; en kommandodeling, en stabsdeling som styrer og bemander bataljonsstabens føringsinstallationer, en ingeniørrekognosceringsdeling og to parkdelinger med alt fra feltbro, plejl og rendegravere m.m. til lastvogne og store pakninger af ingeniørammunition.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.

Herudover er kompagniet kendetegnet ved en fri omgangstone hvor der er højt til loftet.

Kompagniet bidrager til INTOPS med personel af alle grader.
Om stillingen
Stillingen som korporal i forsyningssektionen er en nyoprettet stilling, der er oprettet i forbindelse med en omstrukturering internt i hvert enkelt kompagni. Forsyningssektionerne består af seks mand; én oversergent, én sergent, én korporal (dig) samt 3 konstabler.

Som korporal i forsyningssektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag.

Du vil i høj grad være medbestemmende på om kompagniet kan løse opgaverne, da forsyningstjenesten er et stort omdrejningspunkt for kompagniet.

Som korporal vil du i sektionsførerens og næstkommanderendes fravær være den person, der står med det forsyningsmæssige ansvar i kompagniet.

Ligeledes kan du under øvelsesvirksomhed få ansvaret for at rekognoscere for mulige beredskabsområder, hvor kommandodelingen skal genopbygge kampkraften mv.
Om dig
Du brænder for at være soldat og ønsker at skabe synlige og hurtige resultater.

Du holder af at udvikle andre, og det falder dig naturligt at rette fejl, som enten du, eller andre har begået.

Du har en meget høj faglighed og sætter en ære i at blive bedre og dygtigere – sammen med andre.

Vi forventer at:
- Du er korporal eller som minimum overkonstabel med et godt udviklingspotentiale.

- Du som, minimum har gennemført en af Forsvarets Basisuddannelser samt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse gerne ved Ingeniørregimentet, så din viden om ingeniørkompagniets indsættelse er naturlig viden for dig.

- Du som minimum har kørekort kat. B, ønskeligt at du har til kategori C og E.
Derudover må du meget gerne have forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef C. R. Pedersen på telefon 7282 5131

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.02.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent