Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Flymekaniker søges til T17 værkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup


Flymekaniker søges til T17 værkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup

Er du flymekaniker? Vil du være med til at gøre en forskel, og har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så er du måske vores kommende medarbejder på T17 værkstedet.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejdspartner er Helicopter Wing Karup, og i samspil hermed indsætter vi helikoptere og opgaveløsning i både nationale og internationale kontekster. Vi støtter Flyvevåbnets kapaciteter og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Vi støtter: Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste både ude og hjemme. Vedligeholdelsesområde Karup understøtter grunduddannelse til flymekaniker ved at forestå praktikperioder for elever.

Vedligeholdelsesområde Karup består af op imod 290 stillinger, fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH60R, T17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted mm., udgør en enhed med stor berøringsflade.

Den ledige stilling er placeret på T17 værkstedet, som organisatorisk hører under Vedligeholdelsesområde Karup. Værkstedet består p.t. af 9 medarbejdere.

Vi er en god blanding af erfarne og unge medarbejdere. Vekslende med linearbejde og større vedligeholdelsesarbejder.

Vi vægter konstant udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som flymekaniker er din primære opgave, at fungere som T17 klarmelder. Desuden varetager du mekanikerfaglige opgaver i forbindelse med inspektion og reparation af flystel, vinger og flykomponenter samt udførelse af alle relevante eftersyn og udskiftninger på fly.

I forbindelse med din ansættelse ved Vedligeholdelsesområde Karup vil du modtage relevant flyteknisk uddannelse på typen T17.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser kan forekomme.
Om dig
Du er uddannet flymekaniker med indgående kendskab til flyvedligeholdelse og interesse for små fly. Du har gode sproglige egenskaber inden for dansk og engelsk, i skrift og tale, på et relevant fagligt niveau. Selvom dine primære opgaver er på værkstedet, forventer vi, at du har et grundlæggende PC-kendskab.

Følgende personlige kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:

• Kvalitetsorientering og professionalisme.
• Fleksibilitet og samarbejde.

Du får en travl hverdag med muligheder for sparring og udvikling i et nært samarbejde med dine erfarne kolleger. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevante kurser.
Ansættelsesvilkår
Som militær:
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt
Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.826,75 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder Søren Peder Morthorst Jensen på telefon 20 64 48 66.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Har du spørgsmål til civile løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mathias Fønskov på telefon 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2022. Samtaler forventes afholdt løbende. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til
Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

20.01.2022

Indrykningsdato

22.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent