Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

3. Eskadre søger ny chef til Teknisk koordinationssektion (Genopslag)


3. Eskadre søger ny chef til Teknisk koordinationssektion (Genopslag)

Nu har du chancen for at blive sektionschef ved 3. Eskadre, hvor opretholdelse af beredskabet i de hjemlige farvande har højeste prioritet.

Du kommer til at lede en sektion, som dagligt har fokus på enhedernes materieltilstand og deres evne til at løse de pålagte operative opgaver.

Du bliver leder af teamet i Eskadrens tekniske koordinationssektion. Teamet består af medarbejdere, der har fingeren på pulsen, når det gælder opgaveløsningen samt er selvstændige i opgaveløsningen og er i stand til at tage beslutninger, når dette er påkrævet.
Du kommer ligeledes til at indgå i et stærkt ledelsesteam, hvor du vil få stor medindflydelse de beslutninger der har indflydelse på den daglige drift af Eskadren.
Om os
Teknisk Koordinationssektion under 3. Eskadre, består af 5 medarbejdere, hvor samarbejde, vidensdeling og koordinering internt i Eskadren og eksternt til andre myndigheder er nogle af grundpillerne for virket i Eskadren.
Om stillingen
Som chef for Teknisk koordinationssektion har du det overordnede tekniske ansvar for alle enheder og materiel i hele 3. Eskadre. Du har berøring med de sejlende og landbaserede enheder som varetager det hjemlige beredskab samt de enheder som agerer uddannelsesplatform for kadetterne.

Du er Eskadrechefens tekniske rådgiver på al materiel i hele Eskadren.

Du er ligeledes en del af Eskadreledelsen, hvor du vil blive inddraget i beslutningsprocesser, der ikke nødvendigvis har noget med det tekniske fagområde at gøre. Du bliver betragtet som en ressource person, hvis mening og holdning til givne problemstillinger værdsættes. Du deltager i de ugentlige Command Team møder, hvor Eskadrechefen briefes om hvad der rører sig i Eskadren. Desuden deltager du i det årlige ledelsesseminar, hvor retningen for Eskadren sættes.

I dit daglige virke har du en bred kontaktflade mod Eskadrens enheder, Søværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Det er din opgave at sørge for at kommunikationen omkring vedligeholdelsen af 3. Eskadre enheder opretholdes, således at enhederne til alle tider kan varetage den operative opgaveløsning.

Der er rig mulighed for at få udviklet sine skriftlige færdigheder i denne stilling, idet stabsnotater, sagsoplæg med mere er en del af den daglige opgaveportefølje.
Du skal ligeledes varetage funktionen som samtaleleder og mentor for sektionens fire medarbejdere.

Du kan forvente en del rejseaktivitet i stillingen, det er dog oftest således, at du selv planlægger denne aktivitet, hvilket giver dig mulighed for at få dit arbejdsliv til at gå op med dit privatliv.
Om dig
Du er orlogskaptajn med teknisk baggrund.

Du skal være i stand til at holde mange bolde i luften, samtidig med at du bevarer overblik og fokus på den overordnede opgave. Du skal med andre ord kunne bevare fatningen også i pressede situationer.

Du skal være i stand til at give ansvar fra dig og stole på, at dine medarbejdere løser opgaven.

Du kan sætte dig ind i og forstå tekniske problemstillinger og kan aktivt og selvstændigt indsamle de res-sourcer, der er nødvendige til løsningen af dine opgaver.

Du skal være struktureret, således du fastholder målet i dine opgaver. Du skal kunne formulere dig både mundtligt og skriftligt på en sådan måde, at alle kan forstå budskabet.

Du skal være dialog- og løsningsorienteret, idet en stor del af dine arbejdsopgaver består i at overbevise andre myndigheder om vigtigheden af, at dette projekt bliver gennemført.

Det forventes, at du tager aktiv del i den organisation, som du bliver en del af – såvel fagligt, kollegialt som socialt, og har lyst til at indgå i en erfaren gruppe med mange forskellige kompetencer og interesser.

Du skal kunne opretholde blåt bevis og bestå Forsvarets basisprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK Nicoline Ploug, 3E-ST-CHTEK, telefon 72 85 50 30.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Samtaler planlægges afholdt i uge 4 og 5.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. marts 2022, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

21.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent