Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rekrutteringsbefalingsmand til Rekrutteringscenter Høvelte


Rekrutteringsbefalingsmand til Rekrutteringscenter Høvelte

Trives du på podiet? Synes du Forsvaret er en god arbejdsplads, og vil du fortælle andre om det? Rekrutteringscenter Høvelte søger en Rekrutteringsbefalingsmand til Forsvarets Dag.
Om os
Vi er en værnfælles enhed placeret på Garderkasernen i Høvelte. Vi er en del af Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Vi er et lille team på otte medarbejdere, som sammen sessionsbehandler cirka 7.000-8.000 unge mennesker om året på Forsvarets Dag. Da vi er afhængige af hinanden, er mødestabilitet og fleksibilitet vigtige kompetencer hos os. Omgangstonen er uformel, og arbejdspres klares med humor og vilje til at løse alle opgaver på centret på tværs af traditionelle faggrænser.

Vi gennemfører Forsvarets Dag stort set alle hverdage året rundt. Vores daglige opgaver kræver et godt og tæt samarbejde samt en stor omstillingsparathed. Gensidig respekt og fleksibilitet er derfor grundlæggende i vores måde at tale og arbejde sammen på.

Rekrutteringscenter Høvelte er en til tider travl arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi har fokus på, at alle dage er gode og har opgaven i centrum.
Om stillingen
Du skal modtage, orientere og vejlede de unge mennesker på Forsvarets Dag.

Som Rekrutteringsbefalingsmand gennemfører du daglige briefinger om værnepligt og Forsvarets uddannelser. Du vil på ugentlig basis typisk skulle orientere op til ca. 200 unge mennesker på Forsvarets Dag. Dine briefinger suppleres af din individuelle vejledning til dem, som er interesseret i værnepligt eller Forsvarets uddannelser. Du virker desuden som prøveleder ved sessionsprøven samt støtter med gennemførelsen af den indledende del af helbredsundersøgelsen på Forsvarets Dag. Arbejdspresset er varierende i løbet af dagen. Nogle tidspunkter er der travlt, mens andre perioder er mere rolige.

Du deltager i forskelligt omfang i interne og eksterne rekrutteringsaktiviteter. Eksempler på rekrutteringsaktiviteter er inspirationsdag for kvinder, orientering af værnepligtshold om karrieremuligheder i Forsvaret samt deltagelse i civile uddannelsesmesser. Du vil desuden skulle løse en række mindre opgaver af forskellig art i centret.

Du bliver specialist i indgangen til Forsvaret og beredskabsstyrelsen samt karrieremuligheder i Forsvaret.

Du skal forvente at deltage på årlige seminarer og enkelte mindre tjenesterejser i Danmark af en dags varighed. Der er ikke tilknyttet væsentlig rejseaktivitet til stillingen og ingen øvelsesaktivitet.

Du kan læse mere om værnepligt og Forsvarets Dag på www.værnepligt.dk.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent, der er vurderet egnet til næste niveau, og du ønsker at arbejde med rekruttering i praksis.

Du trives med at stå på podiet og fortælle om Forsvaret – også når det er op til dig at fange tilhørernes interesse. Du kan optræde imødekommende overfor alle uanset baggrund og indstilling til værnepligt. Du er indstillet på, at stillingen har en meget stor berøringsflade med civile og kan optræde i overensstemmelse hermed.

Du har gode instruktørfærdigheder og har det fint med at orientere i et auditorium med 150 værnepligtige. Du trives også fint i den individuelle samtale med interesserede.

Du har interesse i Forsvaret og ønsker at sætte dig ind i de dele af Forsvaret, du endnu ikke har kendskab til. Du er desuden motiveret til selvstændigt at vedligeholde din viden om Forsvarets uddannelser ved selvstudie af hjemmesider og anden opsøgende adfærd.

Den ideelle kandidat har bred erfaring indenfor Forsvaret, gerne fra flere værn. Det kan også være, du har arbejdet tæt sammen med andre værn end dit eget. Erfaring fra internationale operationer vil ligeledes være en fordel.

Du trives med opgaver, der i en vis grad bliver rutineprægede - Forsvarets dag er én gang i livet for de fleste men hverdag for dig.

Du er omstillingsparat og fleksibel. Opstår der uforudsete ændringer i løbet af dagen, er du en del af løsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kenneth Straarup på telefon 72 81 93 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022 og samtaler afholdes i uge 4. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 – eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Høvelte, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

20.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent