Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Chef for Center for Cybersikkerhed


Chef for Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed (CFCS) udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og sammen med andre offentlige og private aktører arbejder vi for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb. Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Om os
Centerets hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. CFCS har en selvstændig, åben og udadvendt profil i forhold til medier og offentlighed.

Som led i forsvarsforliget forøges antallet af medarbejdere ved CFCS betydeligt.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med engagerede medarbejdere, der arbejder for Danmarks sikkerhed. Du bliver en del af en opgave i udvikling på et globalt område og får mulighed for at skabe resultater af betydning for det danske samfund.
Om stillingen
Chef for CFCS er ansvarlig for centerets opgaveløsning, herunder:

- Varetagelse af det teknisk-operative cyberforsvar af samfundsvigtige funktioner, inklusive varsling og
information om cyberangreb,
- Produktion af efterretningsbaseret strategisk varsling til støtte for nationale beslutningstagere i
cyber¬anliggender, herunder om andre landes cyberkapaciteter
- Varetagelse af de forebyggende opgaver vedr. cyberforsvar i relation til statslige myndigheder samt
samfundsvigtige sektorer og funktioner i den offentlige sektor, herunder Forsvaret
- Agere øverste nationale it-sikkerhedsmyndighed og myndighed for informationssikkerhed og
beredskab i telesektoren
- Udarbejdelse og formidling af nationale standarder for informationssikkerhed samt tekniske
afprøvninger af sikkerhedsmiljøer
- Koordinering af CFCS’ arbejde i relation til uddannelses- og forskningsmiljøet.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau eller derover. Som chef for CFCS har du et selvstændigt ledelsesansvar for et område, der får større og større betydning for Danmarks sikkerhed og fremtidige udvikling.

Samtidig bliver du som medlem af FE’s direktion en del af den samlede ledelse af Danmarks udenrigsefterretningstjeneste med de mange forskelligartede arbejdsopgaver, som det indebærer.

FE er en højteknologisk, datadreven virksomhed, og som chef for CFCS vil det være en klar fordel, hvis du har et godt kendskab til cybersikkerhedsområdet og færdes hjemmevant i en teknisk kontekst.

CFCS løser sine opgaver i et tæt samarbejde med en række offentlige og private aktører. Stærke samarbejdsevner og flair for at etablere og vedligeholde netværk både nationalt og internationalt er derfor kompetencer, som vil blive tillagt betydelig vægt.

Du vil få en stærk offentlig profil og skal kunne kommunikere om komplekse tekniske emner på en klar og letforståelig måde, herunder i medierne.

Som medlem af FE’s direktion forventes det, at du har et veludviklet helhedssyn og kombinerer stærke ambitioner på CFCS’s vegne med evne og vilje til at være med til at udvikle hele FE.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 39 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 39. Stillingen kan evt. besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige arbejdssted er Forsvarets Efterretningstjeneste, København Ø.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Arbejdssted:Forsvarets Efterretningstjeneste, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Svend Larsen, telefon 33 32 55 66.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anne Morits Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon +45 32665564.
Ansøgningsfristen er den 18. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt snarest herefter.
Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Du kan læse mere om CFCS på https://fe-ddis.dk, hvor du blandt andet kan få et indblik i FE’s opgaver og værdier samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

18.01.2022

Indrykningsdato

10.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent