Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabschef til 1 Panseringeniørbataljon


Stabschef til 1 Pansweringeniørbataljon

Kan du vise vejen gennem dit personlige eksempel, skabe korpsånd og et godt samarbejdsklima? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Vil du have en spændende nøglefunktion og være med til at udstikke retningen for vores bataljon?

Kan du svare ja til ovenstående, er du måske vores stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, 1. Brigade.

Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet major med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En major med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.

Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.
Staben i. 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Din primære opgave er at skabe rammerne for stabens og bataljonens virke gennem planlægningen og opfølgningen af en målrettet og effektiv uddannelse samt opstilling af ingeniørbidrag i hele spektret af opgaver. Du er chefen for panseringeniørbataljonens højre hånd og nærmeste rådgiver/sparringspartner. Du vil være chef for staben bestående af 14 medarbejder fordelt i fire sektioner; S1 – S4.

Din opgave er også at understøtte bataljonschefens føring og virke med ingeniørrådgivning, uddanne stabens personel til beredskab eller indsættelse i rammen af 1. Brigade samt støtte
uddannelsen og indsættelsen af ingeniørkompagnier. Du er ligeledes ansvarlig for den strukturelle og doktrinære udvikling af bataljonen organisation og føringskoncept mv.

Derudover er du operativt ansvarlig for den doktrinære og operative indsættelse af panseringeniørbataljonen i rammen af 1. Brigade. Du indgår som fører af OPS/PLAN 2 og har primært til opgave at lede stabsarbejdet i koordination med 1. Brigades PLANC. Men idet OPS/PLAN 1 og 2 er fuldt ombyttelige, vil du også skulle føre indsættelsen af bataljonen.

Stillingen har et stor berøringsflade og et tæt samarbejde med stab/1. Brigade samt på tværs af bataljonerne i 1. Brigade og ved Ingeniørregimentet. Du får derved rig mulighed for at afprøve og udvikle dit lederskab og din militære faglighed med sigte på at kunne gøre fremtidig karriere på chefniveauet i Hæren. Stillingen muliggør vilkår til at skabe en fornuftig balance imellem studie, job og familien.
Om dig
Du er en officer med videreuddannelsestrin II (OFU og MMS) eller har gennemført OFU og er i gang med MMS. Du har erfaring fra virket som kompagnichef og kendskab til kampingeniørtjenesten. Det er ønskeligt at du har erfaring fra international tjeneste og gerne sagsbehandlingserfaring ved højere myndighed. Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analytiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler. Du skaber og holder et højt fagligt niveau og udvikler aktivt egne og stabens kompetencer. Du er et eksempel til efterfølgelse og tilpasser din ledelsesstil til hvad der kræves i situationen.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling. Stillingen vil give gode ledelsesmæssige udfordringer i relation til planlægningen, de operative opgaver og ikke mindst, fastholdelse og rekruttering af personel.
Endvidere vil du have stor indflydelse på indholdet og kan sætte dit personlige præg på stillingen.
Endelig, tillægger vi det stor vægt, at have mulighed for et arbejdsliv der er i balance med privatlivet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 , som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Pia Nørby Brøner på tlf. 25 32 00 82 eller mail IGR-1B-STCH@fiin.dk. Det er ligeledes muligt at kontakte chefen, oberstløjtnant Brian Mathiasen på tlf. 20604648 eller mail IGR-1B-CH@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665516

Ansøgningsfristen er den Ansøgningsfristen er den 12. december 2021, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Skal indsættes af FPS.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursi-ster fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydnings-centeret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hær-hjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Ma-teriel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligehol-delsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeni-ørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent