Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler ved Helicopter Wing


Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler ved Helicopter Wing

Helicopter Wing Karup søger en engageret uddannelsesbefalingsmand, der brænder for uddannelsesområdet og ønsker at bidrage aktivt til kompetenceudviklingen af kolleger på alle niveauer.

Er du måske vores nye kollega?
Om os
Wing Støttesektionen (WSS) er en del at Helicopter Wing (HW) hovedkvarters stab, som støtter Helicopter Wing topledelse i driften af wingen. Wing Støttesektionen består af et Kommunikations- og et Støtteelement.

Sektionen leverer ledelses information og støtte til Wingens ledelse og underlagte enheder inden for en bredvifte af opgaver fra forvaltningsprocesser generelt, arbejdsmiljø over idrætsvirket til kommunikation og opdatering af Helicopter Wings web platforme.
Om stillingen
Stillingen er forankret i Støtteelementet. Opgavekomplekset i elementet spænder bredt fra idræt, arbejdsmiljø, behandling og fordeling af myndighedsopgaver til koordination af og udmøntning af personel relaterede forvaltningssager.

Du støtter op omkring den samlede forvaltningsopgave i Wing Støttesektionen , med fokus på uddannelsesområdet. Du kommer til at koordinere aktiviteter og sagsbehandle uddannelsesområdet.

Derudover skal du, i tæt kontakt med Helicopter Wings myndighedsbefalingsmand, bidrage aktivt til implementeringen af Flyvevåbnets ny mellemleder kompetence udviklingspolicy.

Du vil få en koordinerende rolle imellem Helicopter Wing og underlæggende enheder op imod Forsvarets Koncernfælles Kursus administration (KFKA), Forsvarsakademiet (FAK) og Operations Support Wing (OSW).
Om dig
Din faglige baggrund kan være mangeartet, men skal være kendetegnet af interessen for uddannelse og kompetenceudvikling af mennesker.

Du skal trives i et miljø med stor selvstændighed, høj faglighed, koordinationskrav og fleksibilitet.

Det forventes at du er initiativrig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer – uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft. Det forventes også, at du har erfaring med praktisk uddannelse inklusive uddannelsesforvaltning fra tidligere stillinger i Forsvaret.

Det er en fordel, men ikke krævet, at du er fortrolig med håndtering af DeMars Arrangementsstyring og WorkZone (Det koncernfælles dokumenthåndteringssystem).

Du får en stor indflydelse på mellemleder kompetenceudviklingen. Der lægges derfor vægt på at du agerer som en rollemodel med ansvarlighed, faglighed, troværdighed og engagement.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major Michael Dam, chef for WSS, på telefon 7284 2125 eller Chefsergent Erik Leth, Helicopter Wings myndighedsbefalingsmand, på telefon 7284 2003 eller på mobil 4186 3545.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 9. december 2021 og samtaler forventes afholdt løbende . Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søred-ningstjeneste.
Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.12.2021

Indrykningsdato

25.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent