Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

HR data sagsbehandler


HR data sagsbehandler

Talstræk militær sagsbehandler til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har det rammesættende og strategiske ansvar for drift og udvikling af HR inden for hele Forsvarsministeriets område. Læs mere om os på www.forpers.dk.

Den ledige stilling er placeret i Ledelsessekretariatets HR Udviklingssektionen, specifikt i HR data, udvikling og analyseelementet. Elementet har fokus på at levere kvalitetsbevidste data, analyser og information indenfor HR til hele ministerområdet.

Sammen med resten af Ledelsessekretariatet levereres direktionsstøtte og understøttelse af Personalestyrelsens øvrige HR-faglige virke. Foruden HR udviklingssektion består Ledelsessekretariatet af styring og kommunikationselementerne. Der i alt ca. 23 medarbejdere i Ledelsessekretariatet.

Vi tilbyder en ansættelse i et motiverende arbejdsmiljø, hvor vi, imellem de ofte hastige leverancer, vægter humor og gode relationer højt. Du vil få nogle dygtige og erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling.
Om stillingen
Som medarbejder i Ledelsessekretariatet vil din hovedopgave blive at bidrage til, at ledelsens hverdag fungerer og at henvendelserne fra interne og eksterne samarbejdspartnere bliver besvaret, valideret og godkendt på rette niveau.

Udover at have et tæt samarbejde med ledelsen, vil du også få en bred berøringsflade med øvrige chefer og medarbejdere i styrelsen og på resten af ministerområdet.

Dine arbejdsopgaver, vil blandt andet omfatte:
• Udtræk og bearbejdning af data fra DeMars og BI.
• Udarbejdelse af datatræk til HR portalen.
• Bidrag til udarbejdelse af HR Ledelsesinformation.
• Besvarelse af ad hoc forespørgsler på diverse HR data, fra både interne og eksterne kunder.
• Facilitering af strukturprocesser, herunder rådgivning og vejledning, samt anbefalinger til korrektioner til funktionsbeskrivelser.
• At være en aktiv del af opgaveudviklingen for hele sektionen.
• Udvikling og optimering af processer i opgaveløsningen.
Om dig
Du er chefsergent, seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau. Vi ser gerne, at du har erfaring, der matcher de ovenstående opgaver. Stillingsindholdet vil blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Du skal have lyst til at være en del af et team, der både arbejder med driftsopgaver og i høj grad også med udviklingsopgaver. Vi har en travl hverdag og en bred vifte af samarbejdspartnere både i FPS og i ministerområdet. Sektionen har for nærværende en militærmedarbejder og ni civile medarbejdere.

Vi lægger vægt på, at du har:
• Erfaring med DeMars, kan både trække og tolke data.
• Excel, som rutineret bruger.
• Kendskab til Forsvarets strukturproces, på baggrund af din militære erfaring fra tjeneste ved stabe på NIV II/III/Ansvar IV MYN.
• Arbejdet med ledelsesrapportering, og gerne HR ledelsesrapportering.

Kendskab til BI/BO, Workzone samt udarbejdelse af sagsnotater og håndakter vil være en fordel, men er ikke et krav.

Vi forventer, at du har en engageret tilgang til opgaveløsningen og er interesseret i både detaljen og præsentationen af det færdige produkt. Hertil værdsætter vi, at du kan samarbejde, er tålmodig, holde et godt overblik over opgaverne samt har et godt humør.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Har situationsfornemmelse og udviser diskretion.
• Er serviceminded og opsøgende.
• Udviser initiativ og kan arbejde på forkant, når det er påkrævet.
• Har gode samarbejdsevner og en veludviklet dømmekraft.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent- /seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent i en seniorsergentstilling med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Louise Wrist Sørensen på telefon 21 27 24 45 eller din evt. kommende kollega Dorte Thorsen på telefon 32 66 58 77.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

10.12.2021

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent