Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler for de Regionale IT Servicecentre


Sagsbehandler for de Regionale IT Servicecentre

Er du officer og søger du en udfordrende stilling med en dynamisk hverdag, hvor din evne til at afdække og dokumentere komplekse opgaver kan bringes i spil? Motiveres du af at opbygge gode samarbejdsrelationer? Så er det måske dig vi leder efter til at hjælpe os i en travl og spændende hverdag i Projekt Lokal IT.

Forsvarets Program IT-konsolidering og Transformation (PIT) søger en sagsbehandler til de regionale IT servicecentre til tiltrædelse snarest muligt.
Om os
Programmet, der skal konsolidere IT i koncernen, hører organisatorisk til i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), som er geografisk placeret i Ballerup. Herfra udføres dele af programmets opgaver, ligesom der naturligt vil være snitflader til departementet samt alle underliggende styrelser i Forsvarsministeriet.

Programbestyrelsen er forankret i Forsvarsministeriets departement.
Programmets overordnede formål er at konsolidere og transformere IT i hele Forsvarets koncern, herunder
1) øge den operative effekt af IT i koncernen, 2) øge koncernens cybersikkerheds-niveau, og 3) opnå de planlagte effektiviseringer.

Opgaven forventes tidsmæssigt at forløbe i hele forligsperioden, og medfører forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af IT installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til bedre og mere effektiv støtte på IT området, både på det administrative område til styrelser og stabe, og på det operative område, hvor det er den militære indsats, der er i fokus.
Projekt Lokal IT er et af projekterne under PIT, som har til formål at etablere en centralstyret, landsdækkende IT organisation, der servicerer Forsvarsministeriets medarbejdere med on-site IT opgaver.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Projekt Lokal IT, vil du få selvstændigt ansvar for afgrænsede projekter. Du vil arbejde tæt sammen med Lokal ITs ledelsesteam, og støtte med sagsbehandling, dokumentudfærdigelse, navigering i bestemmelseskomplekser samt Information and knowledge management.

Du vil få en central rolle i Lokal IT, og vil skulle sparre, samle empiri og samarbejde med en bred vifte af medarbejdere, fordelt over hele landet.

Projektet har mange snitflader til øvrige projekter i programmet samt resten af koncernen. Du vil derfor få en stor berøring med hele koncernen og med mulighed for at skabe dig et solidt netværk i Forsvaret.

Bestemmelses- og procesgrundlaget for organisationen, samt organisationen selv, er fortsat under opbygning, hvorfor du vil få mulighed for at få indflydelse på formgivningen af denne.

Lokal IT har i dag godt 140 medarbejdere og det er vores fornemste opgave, at sikre os, at vores mange kollegaer har de bedste rammer at arbejde i. Vores styrke er, at vi arbejder sammen for at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Vi lægger vægt på videndeling, læring, service og god humor.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant. Alternativt er du en erfaren premiereløjtnant, som har gennemført relevante VUK moduler, herunder: Sagsbehandling og forvaltningsjura, og er dermed klar til udnævnelse i stillingen.

Vi har brug for en kollega, der er systematisk og selvstændig med gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, og har erfaring med at strukturere en problemstilling skriftligt.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, udvise initiativ og er i besiddelse af gode analytiske evner.

Vi ønsker, at du:
- motiveres af standarder og normer, og er omhyggelig i dit arbejde
- kan favne mange emner og forskelligartede opgaver
- har fokus på kunden og evner at samarbejde om den rigtige løsning
- har et godt humør, en progressiv indstilling og trives i et dynamisk IT miljø med en bred sammensætning af civile og militære kollegaer
- har gode samarbejdsegenskaber og er lydhør overfor andres input
- er i stand til at give og modtage konstruktiv kritik og ved, at det er en forudsætning for udvikling

Stillingen stiller krav til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme. På den baggrund formår du at nedbryde komplicerede opgaver til realiserbare mål.

Vi er en organisation under udvikling, hvor du selv er med til at skabe rammerne og styre retningen imod vores visioner.
Du forstår vigtigheden af, at kunne samarbejde på tværs af organisationen med mange interne og eksterne interessenter, som alle stiller krav til dig og din faglighed og formår at skabe accept af de valgte løsninger.

Du er omgængelig, positiv af sind og tror på at dét at udbygge og vedligeholder relationer på tværs af organisationen, er en forudsætning for et godt samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Arbejdspladsen er beliggende i Lautruphøj, Ballerup, men du skal forventer en del rejseaktivitet i hele landet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Darran Mear på 728 59800 (4194 6263).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2021 og samtaler forventes gennemført løbende. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2021

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent