Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Militær Kommunikationsrådgiver


Militær Kommunikationsrådgiver

Vil du være med til at udvikle og forbedre Forsvarets strategiske kommunikation? Har du lyst til at få indsigt i dynamikkerne mellem ekstern og intern kommunikation - og at støtte Forsvarets ledelse i deres kommunikation? Og har du lyst til at arbejde med planlægning og gennemførelse af større planer og strategier for blandt andet Forsvarets operative virke - Så kan du blive en del af vores kommunikationsafdeling.
Om os
Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling er ansvarlig for planlægning, udvikling og gennemførelse af Forsvarets interne og eksterne kommunikation.

Kommunikationsafdelingen består af både civile og militære kolleger, der fra København og Karup varetager og koordinerer den daglige pressehåndtering og kommunikationsindsats i Forsvaret. I alt er vi over tredive kommunikationsmedarbejdere, som arbejder forskellige steder i landet og dagligt mødes til virtuelle møder.

Forsvaret er ofte et komplekst arbejdsområde at håndtere både pressemæssigt og kommunikativt. Nogle emner er store med intens politisk og offentlig bevågenhed. Andre er mindre og mere lokale. Fælles er, at de alle kræver stort overblik, analytisk tæft og gå-på-mod med fokus på koordination mellem mange interessenter.

Kommunikationsafdelingen er en del af Ledelsessekretariatet i Forsvarsstaben.
Om stillingen
Som militær medarbejder i strategielementet i Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling vil du dagligt skulle løse et stort spænd af opgaver. Vi arbejder tæt sammen med Operationsstaben og Planlægnings- og Udviklingsstaben, hvor vi udarbejder kommunikationsplaner og rådgiver stabene i forbindelse med kommunikationen omkring blandt andet Forsvarets operative indsats og særlige indsatsområder.

Du vil primært arbejde med at udarbejde kommunikationsplaner og strategisk kommunikation (strat.com), herunder rådgivning af Forsvarets fagstabe og chefer. Kommunikationsplanerne skal sikre, at Forsvarets chefer og dine kolleger i Kommunikationsafdelingen kan gennemføre effektiv intern og ekstern kommunikation.

I samarbejde med Forsvarets fagstabe og kommandoer omsætter du de strategiske målsætninger og pejlemærker til konkrete planer og effektiv intern og ekstern kommunikation. Det er vigtigt, at du har kendskab til strategisk kommunikation, herunder også gerne den militære del af strategisk kommunikation (strat.com) og forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i. Det vigtigste er dog, at du har de rette kompetencer i forhold til arbejdsopgaverne.

Som kommunikationsrådgiver arbejder du på Holmens Kanal i København. Bygningen huser Forsvarsministeriet og Forsvarsstaben inklusiv Forsvarets ledelse.
Om dig
Den vigtigste kvalifikation er, at du har, eller har lyst til at få, kommunikationsfaglig- og strategisk indsigt, og at du befinder dig godt i en udadvendt og rådgivende rolle. Vi lægger stor vægt på, at du er god til at samarbejde både internt og på tværs af afdelinger og myndigheder. Derudover forventer vi, at du:

• Har erfaring med stabsarbejde og planlægning.
• Har en strategisk og analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver.
• Er en stærk kommunikator både skriftligt og mundtligt.
• Er intresseret i at arbejde med fagprofessionelle, primært journalister.

Jobbet stiller store krav til på én gang at kunne arbejde selvstændigt samt koordinere og samarbejde – indimellem under stort pres. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i forhold til arbejdsopgaverne, men også mulighed for sparring i tæt dialog med dine kolleger.

Uanset hvilken erfaring du kommer med, er det afgørende, at du arbejder selvstændigt og analytisk, har helhedssyn og er fleksibel i forhold til arbejdsopgaverne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i stillingen være mulighed for at gennemføre en Master I Militære Studier (MMS) eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos lederen af strategielementet Helena W. Ishøy på telefon 23 40 55 38. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 12. december 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.12.2021

Indrykningsdato

24.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent